Horticoop investeert in CO2-afvangtechnologie Skytree

Investeringscoöperatie Horticoop investeert in Skytree, een onderneming die zich richt op een innovatieve technologie om CO2 uit buitenlucht af te vangen, de zogenaamde ‘Direct Air Capture’-technologie. Daarmee draagt Horticoop bij aan het zoeken naar een oplossing voor een belangrijk thema in de sector.

 

De glastuinbouwsector staat met de energietransitie die moet leiden tot reductie van CO2-emissie voor een complexe uitdaging. Om een klimaatneutrale glastuinbouwsector zonder aardgas te realiseren moet de voor de teelt benodigde CO2 uit andere bronnen dan gas komen. Naar schatting gaat dat om ruim 2,5 Mton CO2. Op dit moment wordt circa 0,6 Mton CO2 geleverd via het OCAP-netwerk of in vloeibare vorm met vrachtwagens, maar de leveringszekerheid daarvan fluctueert. Om een stabiele aanvoer van de voor teelt benodigde CO2 te waarborgen, zonder dat dat ten koste gaat van verduurzaming van de sector, wordt gekeken naar CO2-afvangst uit buitenlucht.

 

De basis voor deze Skytree-technologie is jaren geleden bij ESA (European Space Agency) in Noordwijk gelegd, en sinds 2014 door Skytree verder ontwikkeld voor praktische toepassingen zoals in de glastuinbouw. Steven van Nieuwenhuijzen, CEO bij Horticoop: “Om gewassen in de glastuinbouw op een duurzamere manier te laten groeien, is het essentieel om CO2 te verkrijgen uit andere bronnen dan de verbranding van aardgas. Wij zien in dat domein Skytree als een bedrijf vol potentie, dat in staat is om direct air capture met veelbelovende technologie tot een succes te maken. Door in Skytree te investeren wordt Horticoop nauw betrokken bij dit belangrijke onderwerp; een logische en zeer wenselijke uitbreiding van ons portfolio als investeringscoöperatie”.

 

Rob van Straten, CEO van Skytree: “We richten ons in eerste instantie op de Nederlandse glastuinbouw omdat hier momenteel enorme hoeveelheden CO2 vanuit fossiele brandstoffen worden gebruikt waardoor miljoenen tonnen CO2 jaarlijks in de atmosfeer terechtkomen. Dat kan worden voorkomen door de benodigde CO2 ter plaatse uit de buitenlucht te halen.”

 

Over Skytree

Skytree, opgericht in 2014, gevestigd in Amsterdam, haalt CO2 uit de buitenlucht door middel van decentrale direct air capture (D-DAC). Door ter plaatse CO2-toevoer op maat te bieden voor onder andere glastuinbouw, verticale landbouw en ook mineralisatie voor bouwmaterialen, stelt Skytree bedrijven in staat over te stappen van de op fossiele brandstoffen gebaseerde industriële processen en vermijdt het transport naar de plaats waar de CO2 nodig is.

 

De technologie is ontstaan in het European Space Agency (ESA) gedurende de ontwikkeling van een CO2-scrubber waarbij ruimtewetenschappers meer dan 50 sorbents evalueerden. De oprichter van Skytree, Max Beaumont, was system engineer in dit team en ontwikkelde de technologie verder via het ESA incubator programma ‘ESA-BIC’. Na een decennium van onderzoek en ontwikkeling heeft het bedrijf sindsdien 17 patenten geregistreerd, in 5 patent-groepen in de VS, Europa en China en gaat het nu systemen produceren en op de markt brengen voor meerdere toepassingsgebieden.

 

Over Horticoop

Al bijna 120 jaar werkt Horticoop als coöperatie aan een gezonde toekomst voor de tuinbouw. Dit doet ze samen met de ongeveer 400 leden die een professioneel glastuinbouwbedrijf exploiteren, en met de Horticoop-bedrijven die zich richten op licht, klimaat, techniek en substraat voor de sector. De bedrijven van Horticoop, waaronder Lensli, Horticoop Technical Services, Lumiforte, Horticoop Scandinavia en HortAmericas, zijn gevestigd in binnen- en buitenland. Horticoop is sinds eind 2021 actief als investeringscoöperatie. De coöperatie is hiermee een platform voor investering, innovatie en ontwikkeling waarvan alle partijen profiteren: de leden, de Horticoop-bedrijven en de sector.