Horticoop gaat verder als investeringscoöperatie

Tuinbouwcoöperatie Horticoop gaat in een nieuwe vorm verder. Horticoop wordt een investeringcoöperatie. In deze coöperatie ontvangen de leden participaties en investeert Horticoop actief in bedrijven die een bijdrage leveren aan de tuinbouwsector. Daarmee wordt Horticoop een platform voor investering, innovatie en ontwikkeling, waarvan alle partijen profiteren: leden, Horticoop-bedrijven en de sector. Op woensdag 1 december 2021 is de feestelijke aftrap van ‘het nieuwe Horticoop’.

Al bijna 120 jaar werkt Horticoop aan een gezonde toekomst voor de tuinbouw. Dit doet ze samen met de leden én met haar deelbedrijven op het gebied van licht, klimaat, techniek en substraat. Horticoops bedrijven, zoals Lensli, Horticoop Technical Services, Smartcoat en HortAmericas zijn gevestigd in binnen- en buitenland. Als succesvol tuinbouwbedrijf dat al meerdere generaties meegaat, weet Horticoop als geen ander dat vooruitgang gepaard gaat met verandering. Daarom zet de coöperatie nu een nieuwe stap.

Horticoop is een coöperatie met leden in de (glas)tuinbouwsector. De coöperatie introduceert een participatiestructuur waarin het eigen vermogen van Horticoop op naam van de leden wordt gezet. Via deze participaties delen zij in de winst en wordt duidelijker dat ze kunnen bijdragen aan het succes van de Horticoop-bedrijven. Horticoop gaat investeren in zowel haar gevestigde bedrijven als in start-ups en scale-ups. Zo investeert de coöperatie met ‘slim geld’ in kennis, netwerk en afzetmogelijkheden in de tuinbouw. Hierdoor kan Horticoop haar leden ondersteuning blijven bieden in de bedrijfsvoering én kan de sector toekomstgericht groeien. Een win-wincoöperatie dus!

Om de leden meer te betrekken bij de coöperatie en bij elkaar organiseert Horticoop voor leden fysieke en online ontmoetingen zodat zij onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Dit is van belang voor hen, maar ook voor de sector als geheel. Ook kunnen leden meebeslissen over de koers van de coöperatie en meedenken over toekomstige investeringen.

Horticoops CEO Steven van Nieuwenhuijzen ziet het als zijn taak om verbinding te maken, zowel binnen de coöperatie en tussen de coöperatie en hun leden, als tussen Horticoop en de verschillende ketenpartners in de sector. Van Nieuwenhuijzen: ‘Als we het goed doen, gaan ledenvoordeel en succesvolle deelnemingen hand in hand, waarbij het kraakhelder is wat het leden brengt. Daarnaast vragen we onze leden ook om, bij vergelijkbare marktcondities, hun benodigde producten en diensten bij de Horticoop-bedrijven af te nemen. Door de commerciële kracht van onze bedrijven te bundelen en daarnaast kennis, ervaring en informatie van onze leden te delen, worden we als coöperatie onverslaanbaar.’ Van Nieuwenhuijzen kijkt ernaar uit om samen met de leden Horticoops positie in de markt te versterken en gezamenlijk succesvol mee te bouwen aan een gezonde toekomst voor de tuinbouw.