Hogeschool Van Hall Larenstein en De Marke zoeken de samenwerking in educatie en onderzoek – Regionale landbouwvraagstukken opgepakt door studenten en onderzoekers

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Een delegatie van de hogeschool bracht samen met het AOC Zone.college deze week een bezoek aan De Marke in Hengelo (Gld). De organisaties willen bijdragen aan transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek door regionaal de krachten van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek te bundelen.
 
Het lectoraat ‘Gebiedsgerichte transities naar kringlooplandbouw’ van lector Rik Eweg start een onderzoek naar de agrosector. Hoe kan deze sector, met behoud van het verdienvermogen, zijn milieu-impact sterk verminderen en de biodiversiteit vergroten? Het onderwijs heeft daarin een belangrijke rol, vandaar dat het belangrijk is dat de hogeschool, samen met het mbo, actief participeert in het praktijkgericht onderzoek van De Marke.

Projectonderwijs en praktijkgericht onderzoek inzetten

‘De complexiteit van de situatie in de landbouw vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Hierbij kunnen studenten van verschillende opleidingen, op verschillende niveaus en uit verschillende landen hun eigen bijdrage leveren,’ zegt Ben Rankenberg, docent en onderzoeker bij HVHL. ‘Dit kunnen wij direct in het bestaande projectonderwijs opnemen. Studenten moeten kunnen leren van onderzoek en hun steentje kunnen bijdragen aan de uitvoering ervan. Maar ze moeten ook richting kunnen geven aan het onderzoek.’

Ook op langere termijn gaat Hogeschool Van Hall Larenstein zich actief inzetten voor maatschappelijke thema’s in de regio en daarbij het praktijkgericht onderzoek en onderwijs versterken. ‘Het prachtige netwerk en de faciliteiten van De Marke gaan hierbij een belangrijke rol spelen,’ aldus Jan van Iersel, voorzitter van het College van Bestuur van de hogeschool.

Versterken en verrijken
Jaap Gielen, directeur van De Marke, geeft aan dat de diversiteit aan opleidingen van de hogeschool garant staat voor een verrijking aan inzichten en innovatief vermogen binnen de sector. ‘Het bezoek heeft aangetoond dat er interesse is om te gaan ontdekken hoe we elkaar, samen met bedrijfsleven en andere kennispartners, kunnen gaan versterken.’