Hogescholen Noord Nederland gaan voor circulaire landbouw en eiwittransitie

In de provincie Groningen is een uniek onderzoeksprogramma gestart onder de noemer Fascinating. Dit initiatief vanuit onder andere de grote coöperaties Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina richt zich op de realisatie van circulaire landbouw en de eiwittransitie. Om dit te realiseren zijn nieuwe technologieën en ketenconfiguraties nodig. Ook is kennis bij de nieuwe generatie werknemers in de landbouwsector essentieel. Hogescholen leiden de toekomstige generatie duurzaam denkende medewerkers op en spelen op die manier een belangrijke rol in de circulaire landbouw en de eiwittransitie. Hogescholen Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool hebben dit voorjaar de handen ineen geslagen en een omgeving gecreëerd waar studenten, docenten en lectoren aan de hand van onderzoeksvragen uit het bedrijfsleven samenwerken aan praktijkgerichte en ondersteunende onderzoeksprojecten voor het Fascinating programma: het Fascinating Living Lab.


Fascinating Living Lab

Een Living Lab is een omgeving waarin verschillende partijen gezamenlijk werken aan innovatieve, duurzame oplossingen in een levensechte setting. Het doel van het Fascinating Living Lab is om slagkracht, verbinding en inspiratie te creëren binnen het Fascinating-programma. Dit wordt bereikt door toegepast onderzoek en implementatie daarvan op hogescholen uit te laten voeren door studenten, docent-onderzoekers en de spelers in het veld. Het programma van onderzoeken wordt direct gekoppeld aan het onderwijs en de opleiding van de nieuwe generatie werknemers in de agrofood sector. Circulariteit en duurzaamheid spelen daarin de hoofdrol.

Toepassingen

De hogescholen gaan in een periode van twee jaar onderzoeksvragen bij maatschappelijke organisaties, startups, landbouworganisaties en MKB-bedrijven ophalen. Vragen, die kunnen worden beantwoord door toegepast onderzoek binnen de onderwijsinstellingen. Afhankelijk van de aard van het onderzoek wordt de uitvoering gekoppeld aan moduleontwikkeling, minoren, stages en afstudeeropdrachten. Het Fascinating Living Lab maakt alle onderzoeksresultaten openbaar en verspreid deze, zodat een breed veld aan betrokkenen kan profiteren van de nieuwe inzichten. Op deze manier werken het bedrijfsleven en de kennisinstellingen intensief samen aan een duurzamere toekomst.

Meer informatie over het Fascinating programma is te vinden op: www.fascinating-groningen.nl.