Hogere veilingomzet sierteeltproducten en groei export

De veilingomzet van in Nederland geteelde sierteeltproducten, die vorig jaar sterk gedrukt werd door de coronacrisis, heeft dit jaar een hoog niveau. Dit blijkt uit cijfers van veiling FloraHolland. De omzet snijbloemen is tot en met augustus 30% hoger dan in 2020. Deze toename is opgebouwd uit een prijsstijging van bijna 22% en een volumestijging van 7%. De omzet is ook flink hoger dan het langlopende gemiddelde. De omzet van potplanten was in juni tot en met augustus wel minder, maar tot en met augustus is die nog 20% hoger dan vorig jaar, dankzij meer verkochte stuks (11%) en een hogere gemiddelde prijs van ruim 8%. Ook de omzet van tuinplanten ligt ver voor op die van 2020. Ten opzichte van 2020 is vooral het verkochte aantal producten gestegen (14%), maar ook de hogere gemiddelde prijs van 5% heeft bijgedragen aan de hogere omzet. De groeicijfers hangen samen met de exportontwikkelingen: de cumulatieve exportwaarde van sierteeltproducten tot en met augustus ligt 24% hoger dan in 2020, aldus gegevens van Floridata, verzameld in opdracht van de Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB).