Hoe bereidt u zich voor op het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023?

Vraagt u in 2023 subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Dan krijgt u te maken met nieuwe regelingen, voorwaarden en premies. Daar wilt u zich natuurlijk goed op kunnen voorbereiden.

GLB 2023: ook als uw bouwplan al klaar is

Heeft u uw bouwplan al klaar? Dan kunt u nog steeds meedoen met het GLB. Op 23 januari vertellen we u daar graag meer over. Ook gaan we in op landschapselementen en bufferstroken. Leggen we de samenhang tussen de eco-regeling en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer uit. En laten we bijvoorbeeld zien uit hoe u de Simulatietool kunt gebruiken.

Wie is er aan het woord?

Informatie over de sprekers volgt binnenkort. U kunt zelf ook vragen stellen.

Deelname

• Gratis

Organisatoren

• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland