Provincie kent Europese LEADER-subsidie toe aan Het Groene Woud

Financiële injectie voor gebiedsgerichte samenwerking en een krachtig platteland

De Europese Unie stelt samen met lokale overheden 2,5 miljoen euro beschikbaar voor projectideeën die bijdragen aan een gezonde werk- en leefomgeving in Het Groene Woud. Dit werd bekend nadat Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 5 december 2023 Het Groene Woud als LEADER-gebied aanwees en hiermee de LEADER-subsidie aan Het Groene Woud toekende. Stichting Landschap Het Groene Woud is als penvoerder de schakel tussen subsidieverstrekker en projectindieners.

Inwoners, bedrijven en organisaties in Het Groene Woud kunnen tot en met 2027 projectideeën indienen en LEADER-subsidie aanvragen. Projectideeën komen daar in Het Groene Woud voor in aanmerking als ze lokaal worden opgezet en uitgevoerd in een gebiedsgerichte samenwerking.

Combinatie van functies

In de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) 2023-2027 die Het Groene Woud opstelde, staan nog meer voorwaarden. Zo staat erin beschreven dat elk LEADER-idee combinaties van functies moet bevatten. Voor een leefbaar, gezond en krachtig platteland is het namelijk belangrijk dat zowel natuur als samenleving er beide op vooruit gaan. Denk aan een idee dat zowel de biodiversiteit, landschapsbehoud én klimaatadaptatie stimuleert. Of een project dat benutting van erfgoed combineert met gebiedsgebonden bedrijvigheid (zoals landbouw, recreatie, zorg of de maakindustrie).

Verrassende kruisbestuivingen

De combinatie van functies zorgt in de zienswijze van Stichting Landschap Het Groene Woud voor verrassende kruisbestuivingen die elkaar versterken. Die integraliteit geeft het platteland van Het Groene Woud op alle vlakken toekomst als het gaat om leefbaarheid en leefomgeving. Zo ontstaat het principe van ‘het gemengde bedrijf van de 21ste eeuw’ dat verschillende functies heeft en doelen dient, maar wel – vanouds – naadloos bij en in deze streek past.

Advies en ondersteuning

Wie een goed idee heeft en daar verder mee wil, kan voor advies en ondersteuning bij Stichting Landschap het Groene Woud terecht. Bijvoorbeeld om de mogelijkheden van samenwerking te verkennen, een projectplan op te zetten of het aanvragen van de subsidie zelf. Zij kunnen daarbij rekenen op de jarenlange kennis van Het Groene Woud op het gebied van natuur, erfgoed, landschap, lokale bedrijvigheid en betrokkenheid van inwoners. Kijk voor meer informatie op https://www.hetgroenewoud.com/initiatieven/leader