Herstel vertrouwen opengrondstuinbouw vooral door betere toekomstverwachting

Opengrondstuinders hebben in het vierde kwartaal van 2022 meer vertrouwen in hun onderneming dan een kwartaal eerder. Vooral de toekomstige verwachtingen over 2 à 3 jaar stegen ten opzichte van een kwartaal eerder. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weerspiegelt, steeg ook maar veel minder sterk dan de verwachtingen die tuinders hebben in hun onderneming voor de middellange termijn.

De stemmingsindex nam toe van 18 punten naar 21 punten. Daarmee is de stemmingsindex van ondernemers uit de bloembollen-, boomkwekerij-, vollegrondsgroente- en fruitsector nagenoeg even positief als die van de glastuinbouw en de akkerbouw. Ook is de stemmingsindex nu weer hoger dan gebruikelijk in deze sector.

De verwachting voor de middellange termijn steeg met ruim 21 punten. Ondanks deze stijging komt de index voor de middellange termijn nog altijd niet boven het nulpunt uit. Met een indexwaarde van -4 zijn nog altijd meer ondernemers somber over de bedrijfssituatie op de middellange termijn dan positief.

Omdat de stemmingsindex en de index voor de middellange termijn samen de Agro Vertrouwensindex vormt, is de stijging van de Vertrouwensindex beperkt tot 14 punten. Hiermee komt de Agro Vertrouwensindex wel weer boven het nulpunt uit. Met een index van bijna 8 punten is deze zelfs wat hoger dan die voor de totale land- en tuinbouw in het vierde kwartaal. Ondanks deze toename ligt de index nog niet op het langlopende gemiddelde van 17 punten. Dit geeft aan dat het vertrouwen nog broos is.

Terugkijkend op de afgelopen 12 maanden beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie wel beter dan bij de vorige meting (7,1 punt). De index blijft echter met -20 punten somber. Uit de onderliggende indicatoren blijkt dat de recente verbeteringen liggen bij hogere opbrengstprijzen en hogere productie. Hierdoor worden omzet en winst ook beter beoordeeld dan een kwartaal eerder. De index is hiermee weer terug op het niveau waar het op stond in het tweede kwartaal van 2022. Gezien het verleden is dit een vrij lage stand.

De conjunctuurindex (vooruitkijkend) verbeterde ook in het vierde kwartaal. De index nam 12 punten toe tot -15 punten. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers negatiever over de komende 12 maanden dan positief. De indexen van de onderliggende indicatoren zoals opbrengstprijs omzet en winst stegen. Die van de kosten ook, wat duidt op een verwachting van lagere kosten de komende 12 maanden.