Groene AanbestedingsindeX (GAX) – Waardering voor Groenkeur-deelnemers in aanbestedingen

Sinds 2020 presenteren TenderGuide en Groenkeur de Groene AanbestedingsindeX (GAX). TenderGuide en Groenkeur willen zo inzicht geven in de ontwikkeling van de aanbestedingen in het groene domein. De index toont 340 nieuwe overeenkomsten in 2021 over alle vakgebieden. Ten opzichte van 2020 is er een lichte daling in het aantal nieuw gepubliceerde aanbestedingen voor de levering en verzorging van bomen. In 2021 staan steeds Groenkeur-ondernemers in de top 3. De bedrijven wisselen elkaar af per periode en hierdoor ontstaat er een mooie spreiding van de opdrachten over de Groenkeur-deelnemers.

Duurzaamheid
Het thema biodiversiteit wordt meer gevraagd in 2021 en staat vaker in de aanbestedingen als selectiecriterium. Dit past in het beeld van de aandacht die biodiversiteit krijgt in het maatschappelijk veld. Groenkeur verduurzaamt vanaf 2023 ook de verschillende richtlijnen die ze beheert. Er ligt een uitdaging voor groenbeheerders en inkopers om maatschappelijke verantwoordelijkheid verder op te pakken in aanbestedingen.

Resultaten vakgebieden
In 2021 zijn 125 nieuwe aanbestedingen in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen verdubbelde in de tweede helft van 2021 ten opzichte van de eerste twee kwartalen. In totaal steeg het aantal gepubliceerde aanbestedingen met 15% in vergelijking tot 2020. De opdrachten zijn uitgezet door alle types aanbestedende diensten. Daarnaast is het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen waarin het leveren van duurzame bomen en plantmateriaal en boomverzorging een hoofdrol spelen 65. Tegenover 2020 is dit een lichte daling. Het uitvragen van duurzaam plantmateriaal met keurmerken als Groenkeur, On the way to Planetproof neemt nog steeds geen grote vlucht ondanks alle convenantsafspraken.

Maaiwerkzaamheden
In 2021 zijn 150 overeenkomsten voor maaiwerkzaamheden in uitvoering genomen. Dit is een aanzienlijke stijging (53%)  in het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen vergeleken met 2020. Deze toename is vooral zichtbaar bij de uitvoeringsorganisaties die het grootste deel van deze aanbestedingen hebben uitgevraagd. Hierin speelt het Kleurkeur-schema mogelijk een rol. Steeds meer opdrachtgevers vragen dit bij het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. In 2021 is het aantal gecertificeerde bedrijven met Kleurkeur gegroeid van 4 naar 17 bedrijven. Een mooie opsteker voor de biodiversiteit van het groen langs weg en water.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Kiezen voor kwaliteit is ook een duurzame keuze, in meer dan 20% van de bestekken wordt Groenkeur uitgevraagd. Het kiezen voor een certificaat van Groenkeur kan in de basis al helpen bij een duurzame uitvoering. We zien verder dat in de uitvraag de CO2-prestatieladder constant blijft.

TenderGuide
TenderGuide is een platform voor aanbestedingen. Ze ontwikkelen al meer dan 10 jaar relevante tools voor marktpartijen die betrokken zijn bij aanbestedingsprocedures. Dagelijks aggregeren, verrijken en distribueren ze relevante informatie over aanbestedingen en overheidsorganisaties.

Stichting Groenkeur
Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector. Stichting Groenkeur stelt zich ten doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen en te behouden. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Sinds 2016 maken onaangekondigde controles standaard onderdeel uit van de kwaliteitsborging onder Groenkeur. Groenkeur bedrijven kunnen een certificaat hebben voor Groenvoorziening in combinatie met Add-on Kleurkeur, Boomverzorging en/of Dak- en Gevelbegroening.