“Groen moet het nieuwe normaal worden”

Yuverta ontwikkelt opleidingen samen met de groene branche

“Een gebouw moet leven. Mensen zouden niet moeten wonen en werken in een stenige omgeving met veel grijs. Groen moet het nieuwe normaal worden.” Dat zegt Heidi Kamerling van Yuverta, dat groene mbo opleidingen en trainingen combineert met praktijkonderzoek en een groene community. 

“Momenteel hoor je veel over duurzaam bouwen, bijvoorbeeld biobased of met hout. Maar het gebruik van natuurlijke grondstoffen betekent nog niet dat er daadwerkelijk met fysiek groen wordt gewerkt. Gelukkig komt er wel meer aandacht voor groen. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer groene binnentuinen in zorginstellingen zoals ziekenhuizen of in kantoren.” Heidi pleit voor het zo vroeg mogelijk inschakelen van groenspecialisten. “Je kunt het beste meteen al in de ontwerpfase, dus aan de tekentafel, met elkaar overleggen over levende groene elementen op, aan of in een gebouw. Als een gebouw er eenmaal staat, is dat een stuk lastiger en ontstaan er extra kosten door aangepaste constructies en het openbreken van vloeren of daken.”

Daktuinen

Grofweg worden vier soorten groen onderscheiden in de stedelijke omgeving. Heidi noemt als eerste de daktuinen. “Vanuit kantoor kun je daar bijvoorbeeld pauzeren, overleggen of even ontspannen. Verder kennen we gevelgroen, ook wel verticale tuinen genoemd. Als derde tak kennen we het interieurgroen. Vroeger was dat meestal een plant in een bak met korrels die in de bedrijfshal stond, maar tegenwoordig kennen we bijvoorbeeld levende wanden met automatische watervoorziening.” En als laatste natuurlijk het groen rondom het gebouw. 

Opleidingen

Het spreekt vanzelf dat de nieuwe mogelijkheden en technieken ook andere vormen van kennis vragen van groenspecialisten, hoveniers, bouwers, installateurs en andere betrokkenen. Deze professionals werken steeds vaker samen. Heidi: “Om een daktuin aan te leggen, heb je niet alleen de juiste kennis van planten nodig maar moet ook de bouwkundige constructie worden berekend. Yuverta speelt daar met haar aanbod opleidingen en trainingen op in, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vereniging van Hoveniers en groenvoorzieners (VHG)”. Heidi: “Ook de branche heeft er belang bij dat er vakbekwame mensen worden opgeleid, die op de hoogte zijn van de nieuwste technieken. Als ze in contact komen met een projectontwikkelaar of facilitair managers, kunnen ze dit onderbouwen met een certificaat of diploma en laten zien dat hij of zij te maken heeft met een technisch goed onderlegde professional die verstand heeft van natuurinclusief bouwen. Welke planten kunnen er op het dak, wat is het effect van groene maatregelen op de werknemers in het kantoor en hoe leggen we de verbinding met groene zones in de stad?”

“Yuverta’s aanbod omvat onder meer de masterclass Het levende gebouw, de basisopleiding interieurbeplanting en de opleiding Leefbare stad en Klimaat. De topopleiding Urban Green Development is ontwikkeld samen met de branche en wordt vormgegeven met experts uit diverse sectoren.”

Practoraat

Yuverta is via het Practoraat “Groene leefbare stad” betrokken bij een aantal praktijkgerichte onderzoeken naar natuurinclusief bouwen in stedelijk gebied. Het practoraat Leefbare Stad wil studenten, docenten en professionals binnen groene opleidingen voorbereiden op de huidige ontwikkelingen in de groene arbeidsmarkt. 

Groene Hotspot Houten

Gelinkt aan Yuverta is de groene hotspot Houten. Een community waar hoveniers, groenbedrijven, interieurbeplanters, stedelijke groenvoorzieners, overheidsinstanties en docenten en studenten van groene opleidingen en overheid elkaar vinden. Het is een ontmoetingsplek waar kennis en ervaringen worden gedeeld over groene vraagstukken. Dit gebeurt niet alleen nationaal maar ook internationaal. Yuverta maakt deel uit van het European Platform for Urban Greening, waarin partners uit meerdere landen samenwerken en expertise delen rondom Urban Greening. Kijk ook op https://platformurbangreening.eu/

Biodiversiteit

Groen in heeft ook een belangrijke functie in het kader van de klimaatopgave en biodiversiteit. Heidi: “Moesten we vroeger zoveel mogelijk water zien kwijt te raken, tegenwoordig is het de kunst om het vast te houden. Daktuinen hebben een taak in de waterbuffering, water kan ook ondergronds worden opgeslagen. Er is veel mogelijk; zo zijn er naast regentonnen ook regenschuttingen. Al onze inspanningen zijn er op gericht, de biodiversiteit te bevorderen en de omgeving levend te houden. Groen trekt insecten en vogels aan. Daar hebben mensen ook baat bij. Zij zijn onderdeel van het ecosysteem, dat vergeten we wel eens.” Heidi promoot onder meer de verbinding tussen kantoren en de groene stedelijke omgeving, zoals een park. “Van groen word je gelukkiger en productiever. Als ik een overleg heb met één of twee mensen, loop ik regelmatig vanuit mijn kantoor in Houten even het achterliggende park in. Dat werkt ontspannend.”