Green Cities Europe lanceert promotievideo in 13 EU-landen

De video bundelt goede voorbeelden van groene ruimte in stedelijk gebied in 13 EU-landen. De video kadert in de campagne “Green Cities Europe” en biedt inspiratie voor meer en groenere steden in Europa.

Tegen 2050 zal 70% van de wereldpopulatie in steden wonen. De strijd om vierkante meters tussen bouwzones en stadsnatuur zal alleen maar toenemen. Voor veel mensen in de stad zijn parken en ander openbaar groen de enige kans om natuur op dagelijkse basis te ervaren. De toenemende stadspopulatie maakt een groei van groen in de stad cruciaal.

Niet alleen zorgen groenere steden, meer bomen en parken voor een beter welzijn van haar inwoners, ze dragen ook bij aan een reductie van effecten op de klimaatverandering zoals extreme regenval, toenemende temperaturen en verlies van biodiversiteit. Reden genoeg dus voor meer groen in de stad.

In de video is ondermeer te zien hoe Bulgarije een braakliggend stuk grond omvormt tot een prachtig park dat bijdraagt tot de sociale cohesie en de stad helpt afkoelen. Zweden op haar beurt toont een voorbeeld van duurzame stadsontwikkeling voor de toekomst. Nederland toont hoe het haar groene ruimte uitbreidt met groendaken en in Denemarken is te zien hoe Sankt Kjelds Square in Kopenhagen transformeerde van grijze infrastructuur naar een groene ruimte met natuurlijke bescherming tegen overstromingen en hevige regenbuien. België pakt in deze video uit met De Tuinen van Stene in Oostende, een stuk land van 34 ha dat werd omgevormd tot een plek voor stadstuinbouw, gecombineerd met een organische pluktuin en een vloeiweide.

Bekijk de video

Meer en betere stadsnatuur

België lanceerde in september het Zakboek voor Klimaatadaptief Groen in de Stad. Dit gratis zakboek is specifiek bedoeld voor die mensen die aan de slag willen met hun stad of gemeente, om zo tot een Vlaanderen te komen waar het groen een norm is geworden. Meer over dit zakboek en hoe het te bestellen.