Gratis lezingen van Naktuinbouw op GrootGroenPlus

Wat als er onverwacht een ziekte of plaag op de kwekerij opdoemt? Wat te doen met duurzaamheidseisen die aan boomkwekerijproducten worden gesteld? Wat als er twijfels zijn over de identiteit van het product? Interessante cases die Naktuinbouw-specialisten op 6 oktober uitdiepen in twee gratis lezingen tijdens de vakbeurs GrootGroenPlus in Zundert. In onze stand (B022) op deze beurs behandelen onze keurmeesters van 4 tot en met 6 oktober onderwerpen die top of mind zijn in de sector.

In de persruimte op de beurs, nabij het restaurant, biedt Naktuinbouw op vrijdag 6 oktober twee lezingen aan. Deelname is gratis en aanmelden hoeft niet.

11.00 uur: Invasieve exoten, autochtoon materiaal en duurzame genetica

Er komen nogal wat nieuwe uitdagingen op de boomkwekerijsector af. Naktuinbouw-directeur John van Ruiten praat bezoekers graag bij over belangrijke onderwerpen. “Er is veel aandacht voor nieuwe plantensoorten die ons land verrijken. Maar die gaan zich soms ook vermenigvuldigen. Dit worden dan ineens ‘invasieve exoten’ die beheerst moeten worden. Daarnaast is er in landschappelijke beplantingen veel aandacht voor Nederlands autochtoon materiaal. Maar is dat wel klimaatbestendig genoeg? En zijn er voor stedelijke beplantingen en particuliere tuinen in Europa andere keuzes te maken? Wat zit er op dat gebied aan te komen? Ik praat bezoekers hierover bij.”

De tuinbouw moet in snel tempo verdere verduurzaming doorlopen. Overheden, maar ook consumenten eisen dat van ons. Nieuwe rassen die resistenter zijn, stressbestendiger. John: “Gaan nieuwe verede- lingstechnieken ons helpen? En doen we daar al genoeg aan? Wordt veredeling en het introduceren van nieuwe rassen iets voor steeds professionelere en grotere bedrijven? Interessant om met elkaar te bespreken!”

En tenslotte: de EU gaat de komende jaren nadrukkelijker duurzaamheidseisen stellen aan zaad- en plant- materiaal dat in de handel komt. Dit heeft impact op de kwekerijsector. Ook de Europese tuincentra- ketens stellen steeds vaker specifieke eisen aan hun toeleveranciers. Ook dit onderwerp komt aan bod in deze lezing.

14:00 uur: CSI in de tuinbouw: een case toegelicht

Is er twijfel over de identiteit van een geleverd product? Of ontstaan er geschillen rond de identiteit van een product? Dan kan Variety Tracer een antwoord bieden.

Onze Variety Tracer-specialist Daniel Deinum neemt bezoekers mee in een waargebeurde case. Hierin twijfelde een inkoper van een gemeente of de aangekochte iepen wel op eigen wortels stonden. Een uitdagende kwestie waarin onafhankelijk advies uitkomst bood.

Daniel: “Met Variety Tracer kunnen wij op alles waar DNA in zit een genetische identificatie uitvoeren. Met slechts een klein stukje bladmateriaal kunnen wij de identiteit van een monster vaststellen. In dit project vergeleken wij het materiaal van wortelmonsters met bladmonsters afkomstig van dezelfde boom. Voor dit onderzoek gebruikten wij speciale technieken. Hoe zo’n onderzoek in zijn werk gaat, licht ik toe tijdens deze presentatie.”

page1image28780704

Onze thema’s in de stand B022

De wet- en regelgeving binnen de EU, import- en exporteisen van derdelanden, bufferzones, ziekten & plagen, twijfels over identiteit… Het zijn vraagstukken waar inkopers van openbaar groen, kwekers, handelaren en andere specialisten in de boomkwekerijsector zich dagelijks mee bezighouden. In onze stand behandelen onze keurmeesters onderwerpen die top of mind zijn in de sector.

• Waar vind je de juiste informatie?
Ken de laatste landeneisen, weet wat te doen bij de verschillende ziekten en plagen, blijf bij in de ken- nis rondom het plantenpaspoort en de PZ-eisen. Onze experts laten bezoekers zien wat belangrijke infor- matiebronnen zijn.

• Weet wat je koopt!
Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de kwaliteit en identiteit van het materiaal dat men aanschaft. Bezoekers kunnen hun sortimentkennis testen en leren waar zij op moeten letten bij inkoop.

• Houd ziekten en plagen buiten
Ziekten en plagen kunnen een groot risico vormen voor gewassen en daarmee de handel. Wat zijn de belangrijkste ziekten en plagen in de boomkwekerijsector? En wat te doen als u hiermee wordt geconfronteerd? Onze experts laten bezoekers – uiteraard veilig – kennismaken met de meest exotische indringers in onze sector.

• Zorg voor goede bedrijfshygiëne
Bewustzijn van de risico’s op het bedrijf of in het dagelijkse werk is heel belangrijk. Denk aan inkoop, ziekten en plagen, type waardplanten, omgaan met hygiëne, gedragsregels op het bedrijf, enzovoort. Daarom vragen we hier ook aandacht voor.

• Bijblijven met trainingen
Naktuinbouw biedt diverse trainingen voor de boomkwekerijsector. Welke trainingen zijn interessant voor de boomkwekerijsector? Wat zijn de mogelijkheden voor het kleinere bedrijf?

Op onze Naktuinbouw-trainingen en -opleidingen is Colland Subsidie van toepassing. Talentboom in stand G105 geeft hier kosteloos advies over.

Dit is de beurs

GrootGroenPlus in Zundert is de internationale vakbeurs voor de boomkwekerij. Kwekers, handelaren, fabrikanten, leveranciers van machines en werktuigen en tal van toeleveranciers stellen bezoekers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied. Deelnemers en bezoekers zijn voornamelijk afkomstig uit onder andere Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Polen, Hongarije, Dene- marken, Italië, Spanje, Slowakije, Roemenië, Kroatië en Bulgarije.