Gratis inrichtingsplan en bomen voor inwoners die hun erf willen vergroenen

Inwoners van de provincie Utrecht die hun erf willen vergroenen, kunnen gebruikmaken van een bijzondere regeling. Met het erfbeplantingsproject ‘Groene erven in Utrecht’ worden de deelnemers van beplanting voorzien en kunnen zij gebruikmaken van een op maat gemaakt inrichtingsplan.

De provincie Utrecht heeft de doelstelling om 600.000 extra bomen te planten. Eén van de manieren waarop de provincie dit doel wil bereiken is het erfbeplantingsproject ‘Groene erven in Utrecht’. Er hebben zich al enkele tientallen geïnteresseerden aangemeld, maar er is nog plek voor meer deelnemers.

Gratis plantingsplan en bomen

Met het project kunnen de deelnemers kosteloos een beplantingsplan laten maken. Vervolgens kunnen zij hun erf kosteloos laten aanplanten met bijvoorbeeld fruitbomen, laanbomen, struwelen en (gemengde) knip- of scheerhagen. Ook de aanleg van een houtsingel of bosje op een erf behoort tot de mogelijkheden.

Voorwaarden voor deelname aan het project zijn dat er op het erf ruimte moet zijn om minimaal 200 stuks bos- en/of haagplantsoen te planten en er geldt de verplichting om de gesubsidieerde beplanting in stand te houden. Erven met inpassingsverplichtingen zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemen en meer informatie

Geïnteresseerden die in de provincie Utrecht wonen en een erf in het buitengebied (niet zijnde agrarische gronden) hebben, kunnen contact opnemen met Sjoerd Emmen van Orbis via het mailadres groene.erven.in.utrecht@orbis.nl .

Meer informatie over het project: orbis.nl