Glastuinbouwsector leert zich van zijn beste kant te laten zien aan jongeren

In de glastuinbouw staat een recordaantal vacatures open. Een deel van het werk wordt ingevuld door scholieren en jongeren die wat willen bijverdienen, toch kiezen zij zelden voor een langdurige carrière in de glastuinbouw. Ten onrechte, vindt Glastuinbouw Nederland. Met het programma GoGo Greenhouse leren ondernemers zich nu presenteren als interessante en kansrijke werkgevers.

Nederland werken ruim 82.000 mensen in de glastuinbouw bij zo’n 2.200 bedrijven. In piekperioden loopt dit op tot bijna 114.000 mensen die werken in loondienst, via uitzendbureaus of als zzp’er. Dat zijn veel mensen, maar zouden er nog veel meer moeten zijn, vertelt Jacqueline Kroon, beleidsspecialist arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

“De sector kampt met een groot tekort aan personeel. Een van de oorzaken is dat het niet lukt om jongeren die tijdelijk komen werken in tuinbouwbedrijven vast te houden. Uit onderzoek blijkt dat de jaarlijkse instroom van jongeren tussen de 15-24 jaar 56% is en de uitstroom van dezelfde groep 67%. Dan kun je op je vingers natellen dat dat leidt tot een tekort aan arbeidskrachten. Juist ook met het oog op de toenemende schaarste aan personeel door de vergrijzing, is het van wezenlijk belang om jongeren en scholieren te interesseren voor een carrière in de sector. Anders komen er nog meer tekorten op cruciale plekken.”

​Banen op alle niveaus

Instroom van jongeren met een frisse blik is essentieel om de branche verder te helpen, benadrukt Jeroen Noot, programmamanager Greenport NHN. “Het belang van de glastuinbouwsector wordt de komende tijd alleen maar groter, zeker gelet op de huidige ontwikkelingen in de wereld. Er zijn mensen nodig om de positie van Nederland als kennisland in de glastuinbouw te verstevigen. En de sector zoekt niet alleen maar handen. Er is vraag naar functies op allerlei niveaus, van mbo tot universitair en vooral ook in het midden- en hoger kader. Het imago van laarzen, klei en modder is achterhaald. Je kunt in de glastuinbouw net zo goed in het pak werken en een stevige managementfunctie bekleden.’’

Robotisering en dataverwerking

De glastuinbouw heeft steeds meer behoefte aan specialisten, zegt ook Wilbert Ammerlaan – regiocoördinator Noord-Holland bij Glastuinbouw Nederland. “Door schaalvergroting, specialisatie en internationalisering is er een enorme diversiteit aan nieuwe functies ontstaan. Er is volop vraag naar mensen voor HR- of verkoopfuncties of mensen die op ICT gebied expert zijn. Want ook in het telen speelt tegenwoordig robotisering en dataverwerking een grote rol. Jongeren hebben niet in de gaten hoe innovatief deze sector is. It’ers met kennis van data zullen niet gauw denken aan de glastuinbouw, terwijl er volop uitdagende functies voor hen zijn. Het eenzijdige beeld dat jongeren hebben, moeten we als branche dringend bijwerken.’’

Project Go Go Greenhouse

Verschillende ondernemers hebben de behoefte uitgesproken om scholieren te boeien en binden voor een toekomst in de branche. Daaruit is het project Go Go Greenhouse ontstaan, waarin ondernemers leren hoe ze beter met jongeren kunnen omgaan en hen kunnen laten zien dat de glastuinbouw een interessante en kansrijke werkgever is die vele mogelijkheden biedt.

Go Go Greenhouse ging van start in het Westland en is recent uitgebreid naar Noord-Holland Noord, waar inmiddels ook al ondernemers hebben deelgenomen. Het programma bestaat uit een toolkit, een introductiebijeenkomst en vier verschillende workshops waarin ondernemers de belevingswereld van de jeugd leren begrijpen.

Zaterdag een feestdag

Een van de belangrijkste dingen die deelnemers leren, is volgens Jeroen Noot dat ze veel beter aan scholieren moeten laten zien wat er allemaal gebeurt in een tuinbouwbedrijf. “Vaak komen de jongeren op zaterdag voor het prikken of pellen van bollen. Ze lopen dan vanuit de kantine naar de werkplek en terug en zien niet alle andere facetten van het bedrijf. De gemiddelde VWO’er die zijn of haar vakantiegeld bij elkaar aan het pellen is, wordt daardoor niet geïnspireerd om voor een opleiding of toekomst in de glastuinbouw te kiezen.

“Als je laat zien wat er nog meer gebeurt in jouw bedrijf, wordt het voor jongeren pas duidelijk dat ze wel degelijk hun ei kwijt kunnen. Bij een van de eerste bijeenkomsten die we organiseerden, drong dat besef mooi door bij een ondernemer. Hij zei: ‘Ik noem zaterdagochtend vaak een sluitpost, maar vanaf nu noem ik deze dag een feestdag. Dat is voor de scholieren een veel leukere benadering!’’

Laagdrempelig

De workshops staan onder leiding van Young Works, een bureau dat is gespecialiseerd in de belevingswereld van jongeren en weet hoe jongeren denken, werken, voelen, proeven. Ondernemers die al hebben meegedaan waarderen dat het project zo laagdrempelig is. De bijeenkomsten bieden de inspiratie om aan de slag te gaan met het boeken en binden van scholieren. En trouwens niet alleen scholieren, verduidelijkt Jacqueline Kroon. “Wat we zien is dat ondernemers de handvatten die ze tijdens de workshops krijgen aangereikt ook succesvol weten toe te passen op uitzendkrachten en de vaste medewerkers.’’

Een nieuwe ronde workshops start als er genoeg aanmeldingen zijn. Dat kan al vanaf ongeveer 7 deelnemers. Wil je weten hoe Go Go Greenhouse voor jou kan werken? Stuur een berichtje naar: GoGoGreenhouse@GlastuinbouwNederland.nl.