Glastuinbouw Nederland start campagne ‘Trotse werkgevers, gedreven werknemers’

Glastuinbouw Nederland is de campagne ‘Trotse werkgevers, gedreven werknemers’ gestart. In deze campagne staan de verantwoordelijkheden en verplichtingen van werkgevers richting hun (internationale) medewerkers centraal: ‘Love your people like your crop’. Het initiatief is gericht op ondernemers met als doel hen nog bewuster te maken van de verantwoordelijkheden die zij hebben richting hun internationale werknemers. De website www.trotsewerkgeversindekas.nl wordt het centrale platform waar alles rondom dit thema te vinden is.

“De aanleiding voor dit initiatief en het eerder dit jaar gepresenteerde masterplan Internationale werknemers laat zich raden”, zegt Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. “Corona heeft de positie van internationale werknemers onder het vergrootglas gelegd.” Vaak werden negatieve voorbeelden ook gerelateerd aan de glastuinbouw. “Zeker niet altijd terecht”, stelt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland. “We hebben de Commissie Roemer diverse bedrijven laten zien waar ondernemers de inzet van internationale werknemers prima hadden geregeld, inclusief huisvesting via een erkend uitzendbureau.” Adri Bom-Lemstra realiseert zich terdege dat zolang er uitzonderingen zijn, de media die weten te vinden. “Dus als het nog beter kan, moeten we het beter doen.”

Glastuinbouw Nederland wil de ondernemersorganisatie zijn van bedrijven die hun medewerkers net zoveel aandacht geven als hun gewas,. “Het is een gegeven dat internationale werknemers noodzakelijk zijn voor de glastuinbouw. Dat feit brengt verantwoordelijkheden met zich mee, waar ondernemers zich terdege van bewust moeten zijn”, benadrukt Peter Loef. “Als we met elkaar de excessen kunnen uitbannen, resteert een sector die als voorbeeld kan dienen van hoe het kan, hoe het moet. Daar kunnen de media dan ook niet meer omheen”, aldus de beleidsspecialist.

Daarnaast is de campagne een duidelijk signaal naar de politiek. “De overheid mag eisen dat teeltbedrijven goed omgaan met hun medewerkers. Anderzijds verwachten we van de overheid dat wordt toegezien op misstanden en overtreders worden aangepakt. Ook moeten overheden, politiek en SER beseffen dat de inzet van internationale werknemers voor een belangrijk deel is gestoeld op de seizoensarbeid op teeltbedrijven. Flexwerk is en blijft een kenmerk van de glastuinbouw”, geeft Adri Bom-Lemstra mee.

‘Love your people like your crop’, is de boodschap die de sector nadrukkelijk gaat uitdragen in de campagne ‘Trotse werkgevers, gedreven werknemers’. “Ondernemers mogen elkaar aanspreken op zaken die minder netjes zijn geregeld, maar primair moet elke werkgever zijn eigen verantwoordelijkheid nemen”, zo zegt Adri Bom-Lemstra bij de start van de arbeidscampagne.