Gezocht: Noord-Limburgse agrarisch ondernemers, die GLB-voorwaarde ‘4% niet-productieve-grond’ optimaal willen benutten voor het bedrijf

Binnen het project ‘Optimale benutting van niet-productieve grond Limburg’, is plek voor 10 Noord-Limburgse telers (open teelten), die de GLB-voorwaarde ‘4% niet productief land’ zinvol willen inzetten in hun bedrijfs-voering. Belangrijk doel van dit project is dat de deelnemende Limburgse ondernemers, een nieuwe regeling – die ervaren wordt als een bedreiging – als een kans gaan benutten. De deelnemende telers onderzoeken samen met andere telers, hun adviseurs en experts, hoe de niet-productieve grond op hun bedrijf het best benut kan worden. In zes groepsbijeenkomsten, in het voorjaar van 2023, worden de mogelijkheden besproken en schrijven de deelnemers een eigen bedrijfsplan. Die informatie kunnen de deelnemers meenemen bij het invullen van de gecombineerde opgave. Het project wordt begeleid door CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van Provincie Limburg.


De 4%-regeling

Het nieuwe GLB staat in het teken van verdere verduurzaming van de landbouw. In 2023 is voor de basispremie nog geen verplichting om 4% van het bouwland niet-productief te laten. Dat is een jaar uitgesteld. Wie dit jaar al eco-activiteiten wil oppakken en daarmee punten en eco-premies (brons, zilver of goud) wil behalen, moet dit jaar wel al voldoen aan de voorwaarde om 4% niet-productief in te vullen. De voorwaarde van 4% niet-productief bouwland kan men realiseren met bijvoorbeeld een natuurvriendelijke oever, een al dan niet verbrede bufferstrook, met houtige elementen als een bomenrij, houtwal of heg, of door (buffer)stroken in te zaaien en te beheren als kruidenrand, die met bankierplanten benut kunnen worden door natuurlijke vijanden. Met zulke maatregelen kan een ondernemer tegelijkertijd een bedrijfsspecifiek probleem oplossen, zoals het beperken van afspoeling, het beperken van middelenge-bruik, rotatie problemen, enzovoort. Een win-winsituatie!

 

Wat gaan de deelnemers doen?

De zes groepsbijeenkomsten worden gehouden in de regio Noord-Limburg en vinden plaats in de late namiddag. Tijdens de bijeenkomsten krijgen de deelnemers informatie van experts, is er kennisuitwisseling met andere ondernemers en wordt samen gezocht naar oplossingen. We raden aan dat de adviseur van de teler aanwezig is bij de bijeenkomsten; zodat elke deelnemer een extra paar ogen en oren heeft en tot een doordacht plan komt. Na de laatste bijeenkomst (begin mei) weet iedere deelnemer op welke wijze ze de ‘4% niet productieve grond’ in kunnen vullen en kan de ondernemer zich aanmelden in de Gecombineerde opgave voor de GLB-vergoeding. Daarna starten de deelnemers met de uitvoering van hun plan op het bedrijf. Als de deelnemers vragen hebben daarover, kijken we gezamenlijk naar oplossingen. Aan het eind van het jaar inventariseren we de resultaten.

 

Doe mee: meer info en aanmelden

Voor nadere info en/of opgave voor deelname aan het project, neemt u contact op met:
Monique Mul, adviseur CLM Onderzoek en Advies: mmul@clm.nl, 0345 470 732.
Opgave graag vóór 16 februari 2022.