Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Werkt u aan preventieve en niet-chemische maatregelen om geïntegreerde gewasbescherming te verbeteren? Vanaf 1 september 2023 kunt u subsidie aanvragen voor een deel van de kosten. De subsidie bestaat uit 2 onderdelen en u doet voor één ervan een aanvraag.

 

Geïntegreerde gewasbescherming

Bij geïntegreerde gewasbescherming beheerst en bestrijdt u ziekten, plagen en onkruiden op verschillende manieren. U kiest daarbij voor preventie en niet-chemische maatregelen en zo min mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen. Zijn die toch nodig? Dan is het gebruik ervan zo goed als vrij van uitstoot naar het milieu. En er blijven bijna geen resten van achter op producten.

Doel subsidie

Het doel van de subsidie is minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De regeling helpt daarom mee aan de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen tegen ziekten, plagen en onkruiden. En aan het gebruik van die maatregelen in de praktijk.

Subsidieregeling met 2 onderdelen

De subsidieregeling bestaat uit 2 onderdelen. Bij het ene onderdeel vraagt u subsidie aan voor innovatieprojecten. Bij het andere voor investeringen in bedrijfsmiddelen. U kunt voor één van beide onderdelen een subsidie aanvragen. U doet dat van 1 september tot en met 29 september 2023.

Wij verdelen het totale subsidiebudget op volgorde van binnenkomst. 

Subsidie voor innovatieprojecten

U krijgt subsidie voor onderzoeksprojecten die meehelpen om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Uw projecten richten zich op de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Wat stuurt u met uw aanvraag mee?

Subsidiepercentages

Minimaal en maximaal subsidiebedrag

Subsidie voor investeringen

U kunt een aanvraag doen voor één of 2 bedrijfsmiddelen, die geschikt zijn om groenbemesters en vanggewassen

  • te vernietigen;
  • af te maaien;
  • te verhakselen,;
  • kapot te frezen;
  • in te werken.

Enkele voorbeelden hiervan zijn een messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Wat stuurt u met uw aanvraag mee?

Subsidiepercentages

Minimaal en maximaal subsidiebedrag

Subsidie aanvragen

Hoe u subsidie aanvraagt en welke voorwaarden er zijn, leest u later op onze website.

Meer weten?

De subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. Dit programma heeft drie strategische doelen:

  • Planten en teeltsystemen zijn weerbaar.
  • Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden.
  • Er zijn nagenoeg geen emissies naar het milieu en nagenoeg geen resten op producten.

U leest meer over het programma en de doelen op de website Toekomstvisie 2030 Gewasbescherming.