Statenfracties provincie Zuid-Holland roepen op tot correctieregeling voor SDE

Een aantal Statenfracties van de provincie Zuid-Holland roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op tot een correctieregeling op de SDE++ subsidie. Doordat deze subsidie voor 2023 wegvalt, kunnen geothermieprojecten in de glastuinbouw niet meer concurreren met WKK-warmte. Geothermieprojecten zijn ook volgens deze Statenleden essentieel voor de energietransitie.

Bij geothermie wordt warmte uit de diepe ondergrond gehaald. Inmiddels telt Zuid-Holland zestien van zulke projecten, waarbij momenteel vier nieuwe projecten worden aangelegd. Met de geoogste warmte worden kassen verwarmd, en steeds vaker worden ook bijvoorbeeld woningen aangesloten op een regionaal warmtenet met een geothermiebron. Daarmee is deze duurzame vorm van energie een belangrijke stap in de energietransitie in Zuid-Holland.

Subsidies als de SDE++ zullen naar inschatting nog een aantal jaar nodig zijn om geothermie door te ontwikkelen en te kunnen concurreren met fossiele restwarmte (bijvoorbeeld van Warmte-Krachtinstallaties, WKK’s). De SDE++ subsidie is echter niet meer beschikbaar voor geothermieprojecten, als WKK’s ondanks de hoge energieprijzen toch goede rendementen geven. Een aantal leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland was onlangs op werkbezoek bij potplantenkweker Ammerlaan TGI in Pijnacker-Nootdorp. Dat bedrijf is een van de koplopers op het gebied van geothermie: zo verwarmt het bedrijf niet alleen de eigen kassen, maar ook kassen van andere ondernemers en onder meer een zwembad en honderden woningen.

De Statenleden werden door een aantal glastuinbouwondernemers (Ammerlaan TGI, OK Plant en Kwekerij de Poel) bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame warmte, en over de consequenties als de SDE++ subsidie wegvalt, en de gevolgen daarvan op de warmtetransitie. Daarom besloten zes Statenfracties van de provincie Zuid-Holland (VVD, Christen-Unie-SGP, D66, JA21, CDA, PvdA) in een brief aan het ministerie van EZK een oproep te doen voor de voor de provincie zo belangrijke sector, nog voor het eind van het jaar zekerheid te geven over de SDE++ subsidie.