Geiten houden van beton

Melkgeiten liggen graag op een andere ondergrond dan de gebruikelijke diepstrooisel potstal, bleek tijdens het symposium Melken voor Morgen dat op donderdag 4 november is gehouden.

Ook in de huidige stallen is dit zichtbaar. Geiten liggen namelijk graag tegen de betonnen buitenrand van de pot. Vaak worden die plaatsen als eerste bezet in de stal, zeker bij warm weer. Beton kan veel warmte opnemen en voelt daardoor voor de dieren comfortabeler aan dan de stropot waarin de kerntemperatuur kan oplopen naar 30 tot 35 graden.

Dierenwelzijn en emissies
Geiten ervaren het meeste comfort bij een temperatuur van 17 graden Celsius. Een pot waarin steeds stro wordt bijgestrooid, gaat broeien. Naast de vorming van broeikasgassen zoals methaan en lachgas, lijkt de warme pot dus ook minder bij te dragen aan het dierenwelzijn.
Zwitsers onderzoek eind jaren negentig laat zien dat geiten het liefst liggen op een ondergrond van geïsoleerd beton met rubbermatten of fijn strooisel. Ook een houten roostervloer (met of zonder rubber topping) vinden geiten aangenaam. Diepstrooisel waarbij steeds vers stro wordt aangevoerd, wordt door geiten verreweg het minst geprefereerd.

Wat willen melkgeiten?
De veronderstelling dat diepstrooisel niet de ideale leefomstandigheden geeft, wordt ondersteund door Noors onderzoek uit 2006. Het onderzoek richtte zich op de activiteit van geiten bij warme en koude temperaturen. De conclusie is dat geiten stro niet waardeerden als een attractieve ondergrond, zowel niet onder koude als warme omstandigheden.
Recenter onderzoek uit 2017 – uitgevoerd in Nieuw-Zeeland, laat zien dat geiten graag een verschillende ondergrond prefereren, afhankelijk van hun gedrag of behoefte op dat moment. Bij dit laatste onderzoek was die optie beton overigens niet meegenomen. Wel rubber, staal, hout en plastic.

Meer onderzoek nodig
De algehele conclusie over dit onderwerp tijdens het symposium was dat diepstrooiselstallen goed zijn voor het imago van de geitenhouderij maar dat meer onderzoek noodzakelijk is naar de ideale stal voor een geit, oorspronkelijk een bergdier.

Een andere ondergrond dan diepstrooisel – zeker ook gezien stalemissies – zou daarbij zeker meegenomen moeten worden. Ook het veel frequenter uitmesten van de pot kan een positieve bijdrage leveren aan zowel de emissies als het dierenwelzijn. Het symposium Melken voor Morgen werd georganiseerd door Agrimedia.nl.