Geen quarantaine-boktor gevonden bij omgevingsonderzoek

De NVWA heeft geen nieuwe vondsten gedaan van Apriona of andere quarantaine-boktorren in Zuid-Holland. Dat is het resultaat van het omgevingsonderzoek dat de afgelopen week is gedaan naar aanleiding van een eerdere vondst begin december van een larve van de boktor Apriona.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft geen nieuwe vondsten gedaan van Apriona of andere quarantaine-boktorren in Zuid-Holland. Dat is het resultaat van het omgevingsonderzoek dat de afgelopen week is gedaan naar aanleiding van een eerdere vondst begin december van een larve van de boktor Apriona in een geïmporteerde Enkianthus-plant. De besmette partij Enkianthus-planten is inmiddels vernietigd; daarmee kunnen alle maatregelen op het bedrijf worden opgeheven.

Begin december is op een boomkwekerij in Zuid-Holland in een geïmporteerde Enkianthus-plant een larve van de boktor Apriona aangetroffen. Deze boktor is in Nederland quarantainewaardig en moet worden uitgeroeid. In een straal van 100 meter rondom de percelen waar de besmet bevonden partij heeft gestaan, hebben inspecteurs van de NVWA daarom alle mogelijke waardplanten onderzocht op aanwezigheid van Apriona. Hierbij zijn geen nieuwe vondsten gedaan van Apriona of andere quarantaine-boktorren.

Omgevingsonderzoek
Tijdens het onderzoek zijn diverse planten gevonden met symptomen die overeenkomen met symptomen van boktorren, zoals Apriona en Anoplophora. De aangetaste delen van deze planten zijn uitgezaagd; experts van het Nationaal Referentie Centrum van de NVWA hebben deze vervolgens onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat in geen van de gevallen sprake was van een aantasting door Apriona of een andere quarantaine-boktor, zoals Anoplophora, maar dat het Nederlandse soorten betrof. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de besmetting beperkt is gebleven tot de geïmporteerde partij Enkianthus. Aanvullende maatregelen om de boktor uit te roeien zijn daarom niet nodig.

Vervolgacties
De besmette partij Enkianthus-planten is inmiddels vernietigd, en daarmee kunnen alle maatregelen op het bedrijf worden opgeheven. De NVWA zal in de zomer van 2022 nog een onderzoek uitvoeren in de omgeving van deze vondst. Deze extra controle wordt standaard uitgevoerd bij de vondst van (larven van) quarantaine-boktorren om te controleren of de besmetting inderdaad is uitgeroeid. Op basis van een steekproef zullen dan weer percelen in deze omgeving worden bezocht, waarbij de belangrijkste waardplanten van Apriona worden onderzocht op symptomen.

Apriona
Apriona-soorten zijn kevers die voorkomen in Azië. De larven ervan boren gangen in de stam, takken en oppervlakkige wortels van veel soorten houtige gewassen. Net als bij Anoplophora chinensis en Anoplophora glabripennis kan hierdoor ernstige schade ontstaan aan de boom. Takken of hele bomen kunnen afsterven. Ook veroorzaakt een aantasting aanzienlijke waardevermindering van het hout. Meer informatie over Apriona is te vinden op via: Apriona herkennen | Publicatie | NVWA

Importeisen voor waardplanten van toekomstige Apriona-quarantainesoorten
Vanaf 11 april 2022 krijgen drie soorten Apriona een officiële EU-quarantainestatus. Bedrijven die waardplanten importeren van deze drie soorten krijgen dan te maken met extra eisen voor die import. Meer hierover kunt u lezen in het webdossier op de NVWA-website.