Gedreven door data

Data gaat een steeds grotere rol spelen bij het draaien van een onderneming. Tegenwoordig wordt data dan ook steeds meer gezien als de sleutel van succesvol ondernemen. Daarbij kan gedacht worden aan data in de breedste zin van het woord. Het kan gaan om teeltdata, personeelsdata maar ook financiële data. Kortom, data is niet meer weg te denken bij het ondernemen.

Van Oers Agro heeft een benchmark ontwikkeld voor verschillende agrarische sectoren met daarbij een verzameling van data op basis van financiële en niet-financiële gegevens. “Vanuit onze achtergrond ligt de focus op financiële data, maar het wordt pas interessant wanneer je deze combineert met niet financiële data”, aldus Theunis Mulders, directeur bij Van Oers Agro. Hierdoor wordt het mogelijk om bedrijven met elkaar te vergelijken en de cijfers terug te rekenen naar één hectare of één vierkante meter.

Momenteel is data een hot topic, met name wanneer gekeken wordt naar de data gericht op kosten zoals grondstoffen en personeel. Grondstoffen en personeel hebben een duidelijk overeenkomst: de kosten stijgen en de beschikbaarheid ervan staat onder druk. Als ondernemer wil je daardoor weten waar je aan toe bent en wat de mogelijkheden zijn. Door te sturen op data kun je als ondernemer een inschatting maken van wat de impact is van de hogere kosten en hoe hier mee omgegaan kan worden.

Daarnaast wordt het mogelijk om te sturen op KPI’s. KPI staat voor Key Performance Indicator en zijn kengetallen welke voor de sector belangrijk zijn. Doordat KPI’s algemeen bepaald kunnen worden, is het ook mogelijk om deze in de sector te delen. Dit doet Van Oers Agro aan de hand van halfjaarlijkse sector rapporten. Kengetallen die daarin voorkomen zijn onder andere de omzetindex en EBITDA%. Door de cijfers van een ondernemer hier naast te plaatsen, komt al snel in beeld waar de plussen en de minnen zit.

De laatste stap in het werken met data is dan ook om deze plussen en minnen te vertalen in de bedrijfsvoering. Als ondernemer is het van belang om te weten welke handvatten en knoppen in de onderneming aanwezig zijn om bij te kunnen sturen. Dit zorgt er namelijk voor dat de KPI’s door vertaald kunnen worden naar de bedrijfsvoering en een directe impact kunnen hebben op de werkwijzen en het ondernemen. Daarmee kan iedere onderneming gedreven worden door data.