Gedragscode Natuurbeheer 2016-2021

Actueel: De gedragscode natuurbeheer 2016-2021 is vanaf heden niet meer geldig. De ingediende opvolger van deze gedragscode zit momenteel in de beoordelingsprocedure maar is nog niet goedgekeurd. Daarmee is er nu een periode waarin geen gebruik kan worden gemaakt van een gedragscode bij uitvoering van natuurbeheer.

  • De VBNE heeft een richtlijn opgesteld voor beheerders hoe te werken in de periode zonder geldige gedragscode. Deze is geactualiseerd op 27 januari 2022.
  • De VBNE heeft met provincies gesproken over de mogelijkheid voor een generieke ontheffing voor natuurbeheermaatregelen. Zie daarvoor de brief die daarover verstuurd is. Provincies hebben aangegeven om verschillende redenen hiervoor geen mogelijkheid te zien. Daarmee is deze mogelijkheid van de baan.
  • De VBNE is in overleg met de RVO over goedkeuring van de op 15 november 2021 ingediende nieuwe gedragscode natuurbeheer. Medio februari 2022 verwacht VBNE meer inzicht te hebben in de termijn waarop een nieuwe gedragscode kan worden verwacht.
  • De VBNE heeft RVO verzocht de gedragscode natuurbeheer 2016-2021 te verlengen om de periode zonder gedragscode te overbruggen. Dit verzoek is afgewezen. Zie daarvoor de brief. In de brief met het verzoek tot verlenging vindt u meer achtergrond over de ontstane situatie
  • Er is een QenA opgesteld om alvast een aantal vragen te kunnen beantwoorden.

Deze pagina zal periodiek worden bijgewerkt. Dan kan gaan om aanpassingen aan de richtlijn, uitbreiding van de QenA of ander nieuws. Houd ook de VBNE nieuwsbrief in de gaten.

Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met Mark Brunsveld, adviseur Beheerpraktijk, via m.brunsveld@vbne.nl

Verkrijgbare documenten voor niet meer geldige Gedragscode natuurbeheer 2016-2021:
Download de gedragscode
Download de cheklist
Download de belangrijkste wijzigingen
Download het goedkeuringsbesluit