Gecombineerde opgave verlengd tot en met 15 juni

Agrarisch ondernemers krijgen dit jaar een maand langer de tijd om de Gecombineerde opgave in te vullen. Minister Adema van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de periode van opsturen dit jaar te verlengen tot en met 15 juni 2023. Dit heeft hij onlangs in de Tweede Kamer laten weten.

Ieder jaar vullen alle agrarische ondernemers in Nederland de Gecombineerde opgave in. Daarin kunnen ze zich aanmelden voor subsidies uit het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). En doen zij hun opgave voor de mestwetgeving en geven zij statistische gegevens over hun bedrijf. 

Veranderingen 2023

Dit jaar vraagt de opgave meer van agrarisch ondernemers. Zo heeft de opgave nieuwe elementen zoals de eco-regeling, de nieuwe registratie van landschapselementen en bufferstroken. Daarnaast was er late besluitvorming in Brussel over het GLB. Hierdoor was er een korte voorbereidingstijd. Dit jaar is ook de periodieke vernieuwing van ANLb-contracten. 

Verlengd tot en met 15 juni 2023

Er kwamen veel signalen dat de oorspronkelijke sluitingsdatum van 15 mei 2023 voor sommige agrarisch ondernemers niet haalbaar is. Daarom is in overleg besloten de invulperiode met een maand te verlengen. 

Meer weten?

Lees meer over de verlenging in de Kamerbrief.