Gebruikt u exportregisters?

Voor bepaalde export moet de teler/leverancier of het product zijn opgenomen in een NVWA-register. Aanmelding door het bedrijf is vrijwillig maar wel noodzakelijk om te kunnen exporteren.

Er zijn verschillende registers

Op de Naktuinbouw website leest u welke er zijn: Exportregisters | Naktuinbouw
Aanmelden voor een register doet u nu via mijnPartijopgave.
Heeft u vragen over de registers? Stelt u deze gerust via boomkwekerij@naktuinbouw.nl

Strengere eisen
Derde landen stellen steeds meer eisen aan bepaalde bedrijven en/of gewassen als zij willen exporteren. Aanvullende eisen zijn bijvoorbeeld:
* Een bemonstering op P.ramorum/kernoviae voor export naar VS
* Een bemonstering op P.ramorum voor export naar Noorwegen
* Een visuele inspectie op P.ramorum voor export naar China, Japan of Canada. Let op: China heeft strengere eisen.

Meer informatie over export vindt u op de site van de NVWA