FSC pleit voor gebruik van tropisch hout: “kan bos beschermen”

Van 7 tot 19 december 2022 vindt in Montreal de COP15 plaats, de 15e biodiversiteitstop van de Verenigde Naties. Op deze top bespreken de VN-lidstaten de wereldwijde aanpak van biodiversiteitsverlies, natuurbescherming en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, zoals bossen. De uitkomst van deze top is essentieel en er hangt veel van af. Op kleine schaal kan je in de tussentijd zelf helpen bossen en biodiversiteit te beschermen door tropisch hout te kopen. Wyke Smit, directeur FSC Nederland: “Het klinkt onlogisch, een boom kappen om een bos te beschermen. Toch kan dat een effectieve manier zijn.”

 

Met een nieuwe campagne ‘Hier hout, daar bos’, pleit FSC dan ook vóór het gebruik van tropisch hout. Dit terwijl er veel mensen zijn die denken dat je beter helemaal van het tropisch bos af kunt blijven. Wyke: “Die gedachtegang is heel begrijpelijk, maar onderzoek laat zien dat de feiten anders liggen. De belangrijkste oorzaken van ontbossing en biodiversiteitsverlies hebben namelijk niks met houtoogst te maken.”

Eén boom beschermt 99 bomen

Ontbossing stoppen door het gebruik van tropisch hout te vermijden werkt volgens Wyke dan ook niet; “Het zijn niet de FSC-gecertificeerde bossen die krimpen of verdwijnen, maar ándere bossen die gekapt worden voor veeteelt, soja of palmolie. Een FSC-gecertificeerd bos mag simpelweg niet worden omgezet voor landbouw of veeteelt. In een FSC-gecertificeerd tropisch bos wordt altijd minder geoogst dan er bijgroeit en gemiddeld slechts één op de 100 bomen geoogst. Met de opbrengst van één boom worden dus 99 andere bomen beschermd. Híér hout, betekent dus letterlijk dáár bos.”

Samenwerken, regels maken én handhaven

Al zo’n 30 jaar zet FSC alles op alles om wereldwijd het bos te herstellen en te beschermen. Er wordt samen met lokale gemeenschappen, bedrijven en overheden hard gewerkt aan verantwoord bosbeheer. Wyke vertelt: “Natuurlijk willen we het liefste dat overheden overal ter wereld goede regelgeving maken voor bosbescherming én die ook handhaven. Op dit moment is dat niet zo. En zelfs als de wetgeving goed is, wordt die niet altijd gecontroleerd. Een FSC-gecertificeerd bos wordt ieder jaar bezocht door een onafhankelijke auditor om te kijken of er volgens de regels wordt gewerkt.”
Met die regels voldoet het bosbeheer aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. Ook in de tropen. “Denk aan de bescherming van dieren, geen stroperij, een lage milieu-impact, geen kinderarbeid en veilige arbeidsomstandigheden.”
Ook zorgt de houtoogst voor een verdienmodel, waardoor het bos waarde heeft voor de lokale bevolking. Wyke: “Hierdoor is er geen financiële noodzaak meer om het bos om te zetten in grond voor landbouw, zoals sojaplantages, of veeteelt. En dus blijft het bos behouden.”

 

Hier hout, daar bos

Met de campagne ‘Hier hout, daar bos’, wil FSC de discussie aanjagen en inhoudelijk de dialoog met de professionele gebruikers aangaan, zoals gemeenten en waterschappen, architecten, aannemers en hoveniers. Om hiervoor de benodigde kennis en feiten ter beschikking te stellen, lanceerde FSC, naast de campagne, een online platform: www.hierhoutdaarbos.nl. Hierop staan de meest gehoorde vragen en overtuigingen rondom tropisch hout, met daarbij behorende feiten en argumenten. FSC wil zo vooral de bewustwording over onze eigen rol in bosbescherming vergroten.
Wyke: “De strijd tegen ontbossing lijkt abstract en ver weg. Maar met het gebruik van gecertificeerd tropisch hout, draag je hier wel degelijk zeer positief aan bij.”