Fruit Tech Campus, Nederlandse Fruittelers Organisatie en Glastuinbouw Nederland samen voor educatie in (zacht)fruitteelt!

Een leven lang ontwikkelen voor (zacht)fruitteeltondernemer en -medewerker: daar gaan de Fruit Tech Campus (FTC), de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Glastuinbouw Nederland (GTNL) in gezamenlijkheid mee aan de slag. Samen hebben zij één ambitie: de (zacht)fruitteeltondernemers en -medewerkers van de toekomst bij elkaar brengen en blijven bouwen aan de toekomst van de fruitteeltsector.


Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

In een wereld waar veel op de fruitteeltsector af komt, is continue leren met en van elkaar dé manier om de slagkracht van de fruitteeltsector te behouden en uit te bouwen. Samen werken de Fruit Tech Campus, Nederlandse Fruittelers Organisatie en Glastuinbouw Nederland daarom aan een overzichtelijk praktijkgericht aanbod van opleidingen & cursussen dat aansluit bij de vraag van de (zacht)fruittelers van de toekomst.

In een interview met Harrij Schmeitz (FTC), Ron Mulders (NFO) en Jacco Vooijs (GTNL) lichten zij het waarom van deze samenwerking toe en gaan zij in op wat de (zacht)fruitteeltondernemer en -medewerker hiervan kunnen verwachten. Daarnaast komen drie ondernemers aan het woord. Zij vertellen – vanuit hun eigen perspectief – waarom deze samenwerking waardevol is.