Frans Verwer is nieuwe secretaris van CSAR

Deze zomer is Frans Verwer gestart als nieuwe secretaris van de Stichting Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR). Hij is Hans de Keijzer opgevolgd die met pensioen is gegaan.

Frans Verwer werkt sinds 1 juli 2022 als zelfstandige in de agrarische sector. Voorheen was hij fulltime werkzaam voor Van Iperen BV, onder meer als Sectormanager Akkerbouw en als Business Support Manager. Frans werkt nu in deeltijd voor Van Iperen en combineert dit met andere werkzaamheden, waaronder het secretariaat van CSAR.

CSAR is een onafhankelijke stichting voor de beoordeling van nieuwe rassen van landbouwgewassen. Onafhankelijk onderzoek stelt vast of een nieuw ras zich kan meten met of beter is dan de rassen die al in de handel zijn. CSAR kent een aantal gewaswerkgroepen. Deze groepen bepalen hoe de rassen onderzocht en beoordeeld moeten worden. CSAR geeft jaarlijks de aanbevelende rassenlijst voor landbouwgewassen uit. Gedurende het jaar maakt CSAR per gewas bekend welke nieuwe rassen een aanbeveling krijgen. Alle informatie over de aanbevelende rassenlijst is terug te vinden op de website www.rassenlijst.info.

Binnen CSAR werken Plantum, LTO Nederland en BO Akkerbouw samen in het bestuur. Voorzitter André Hoogendijk van CSAR: “We zijn Hans de Keijzer dankbaar voor het werk dat hij afgelopen jaren heeft verricht voor CSAR. Als sector zien we de aanbevelende rassenlijst als een belangrijk instrument voor akkerbouwers, veehouders en overige betrokkenen bij de teelt van gewassen. We zijn blij dat we met Frans Verwer een deskundige nieuwe secretaris hebben gevonden.”