Frank Sterck benoemd tot persoonlijk hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer

Frank Sterck is door de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research per 1 januari 2022 benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer. Vroeger beklom hij de hoogste boomtoppen om het kronendak van tropische bossen te bestuderen, nu leidt hij een consortium aan wetenschappers en bosbeheerders die werken aan klimaatslim bosbeheer.

Al van kinds af aan was Frank Sterck gefascineerd door de natuur. In 1982 koos hij dan ook voor een studie Biologie aan de Wageningen Universiteit. Hier begon hij met het bestuderen van bomen; van de droge Sahel in Mali tot regenwouden en mangroves in Gabon.

Klimmen naar het kronendak
“In 1989 ging ik op een spectaculaire canopy raft expeditie in Frans Guyana, waarbij we klauterden over de hoogste bomentoppen van een tropisch bos,” vertelt Sterck. “Dit inspireerde mij om te kiezen voor een PhD in Frans Guyana (1992-1997), waar ik bomen beklom om de fysiologie en dynamiek van boomkronen te bestuderen.”

Tijdens zijn postdoc studies (1998-2002) ontwikkelde hij boommodellen om de verschillen tussen boomsoorten in groei en overleving beter te begrijpen vanuit onderliggende plantkenmerken en fysiologie. Hij testte theoretische modelvoorspellingen met veldwaarnemingen aan tropische bomen in Boliviaanse, Mexicaanse en Maleisische regenwouden.

Klimaatslimme bossen
In 2002 keerde Frank terug naar Wageningen en breidde deze onderzoekslijn uit. Zijn onderzoek richtte zich op zowel tropische (Ethiopië, Panama, Brazilië en China) en gematigde bossen (Europa, China), op het raakvlak met klimaatverandering. Onlangs startte hij een grootschalig bosexperiment om het beheer van bossen beter af te stemmen op de reacties van bomen en bodem op toename in droogte.

Frank leidt momenteel een consortium van wetenschappers en bosbeheerders die de gegevens in dit bosexperiment verzamelen en die bosmodellen ontwikkelen om de nieuwe inzichten te gebruiken voor het creëren van zogenaamde ‘klimaatslimme’ bossen. Dit werk is een unieke ‘test-case’ voor het verhogen van de productiviteit, veerkracht, biodiversiteit en/of koolstofopslag van bossen in samenhang met voortschrijdende klimaatveranderingen.