Fosfaatzouten als aanvulling op nieuwe Europese meststoffenverordening

De nieuwe Europese verordening voor de Europese bemestingsproducten (Fertilising Products Regulation (FPR) 1009/2019) treedt 16 juli 2022 in werking. Als aanvulling hierop zijn regels voor struviet, biochar en as (STRUBIAS) opgenomen.

Deze aanvulling betekent dat ook bijvoorbeeld fosfaatzouten (zoals struviet) en derivaten toegepast mogen worden in EU-bemestingsproducten, indien ze aan de gestelde eisen voldoen. De FPR bevat eisen aan verschillende Europese bemestingsproducten die zijn ingedeeld in productfunctiecategorieën zoals (kalk)meststoffen, bodemverbeterende middelen, biostimulanten, en verschillende inhibitoren.

Ontwikkeling van Europese normen en CE-markering
Om aan te tonen dat de EU-bemestingsproducten aan de eisen voldoen die de FPR beschrijft, worden Europese geharmoniseerde normen opgesteld. De Europese Commissie heeft het Europese normalisatie instituut (CEN) opdracht gegeven om deze geharmoniseerde normen te ontwikkelen. Het opstellen van deze normen gaat in consensus door samenwerking met verschillende Europese experts.
Momenteel is de procedure gestart om de Europese opdracht aan CEN uit te breiden met de benodigde normen voor de STRUBIAS producten van de nieuwe delegated act. Wanneer deze aanpassingen geaccepteerd zijn, is inhoudelijke input van de belanghebbende nodig om de geharmoniseerde normen over deze onderwerpen te kunnen opstellen.

Meewerken aan Europese normen
De huidige technische commissies die deze geharmoniseerde normen opstellen, zijn op zoek naar de benodigde expertise voor de nieuwe onderwerpen. Verschillende normen worden ontwikkeld op het gebied van:

  • Eigenschappen van neergeslagen fosfaatzouten en -derivaten bij gebruik in bemestingsproducten;
  • Bemestingsproducten die neergeslagen fosfaatzouten en -derivaten bevatten;
  • Materialen voor thermische oxidatie bij gebruik in bemestingsproducten;
  • Bemestingsproducten die materialen en derivaten van thermische oxidatie bevatten;
  • Pyrolyse- en vergassingsmaterialen bij gebruik in bemestingsproducten;
  • Bemestingsproducten met pyrolyse- en vergassingsmaterialen.

Meer informatie
Belanghebbende kunnen meewerken aan de ontwikkeling van deze normen en hiermee de belangen vanuit de Nederlandse markt te behartigen. Wilt u zelf ook meewerken aan de normen in de mestsector? Lees hier meer over normalisatie voor bemesting, of neem contact op met Lara van der Woude, telefoon 015 2690 351 of e-mail afc@nen.nl. De deadline om interesse aan te geven is 15 juni 2021.