Floriade Expo 2022 presenteert Foundersrapportage

Directie en management Floriade Expo 2022 geven aan de hand van ‘Lessons learned vraagstellingen” inzicht in het verloop van de organisatie en de resultaten van de Expo. Floriade kende veel complicaties bij de totstandkoming, waarvan de Covid-pandemie, van maart 2020 tot voorjaar 2022, vergaande gevolgen had op het welslagen van Floriade. Hoewel de Expo door de bezoekers hoog gewaardeerd werd, is het aantal bezoekers teleurstellend. De financiële consequenties hiervan zijn helaas dramatisch voor de gemeente Almere en dat is zeer te betreuren.

Bijna 700.000 bezoekers hebben kunnen genieten van de inhoud van Floriade en kennis kunnen nemen van de tuinbouwinnovaties en de vele aspecten van het thema ‘Growing Green Cities’. Op deze manier heeft Floriade Expo 2022 een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bewustwording en kennisspreiding van de mogelijkheden die duurzame innovaties bieden voor die Groene Stad van de Toekomst.

Directie en management hebben aan de hand van hun ervaringen in de afgelopen jaren en met de kennis van nu, teruggekeken op de complicaties en risico’s die zich hebben voorgedaan en daarmee naar de besluiten die in de verschillende fasen van de organisatie van Floriade zijn genomen.

Met het weergeven in deze rapportage van zogenaamde ‘lessons learned vraagstellingen’ wil Floriade inzicht geven in de complicaties en risico’s die de organisatie gaandeweg heeft ervaren. De organisatie informeert niet alleen de Founders, maar stelt de rapportage ook beschikbaar aan allen die in de toekomst een tentoonstelling van formaat organiseren en voorziet hen hiermee van een gedocumenteerde checklist. 

Van 14 april tot en met 9 oktober 2022 was Almere hét podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022. De Nederlandse tuinbouw presenteerde samen met nationale en internationale partners, innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Op het 60 hectare grote terrein stond het thema “Growing Green Cities” centraal.