Flevoland sluit overeenkomsten over aankoop stikstof

In de Noordoostpolder heeft provincie Flevoland van drie locaties stikstofemissieruimte opgekocht. Het gaat totaal over ca. 2.600 kg stikstof (NH3). De aankopen zijn mogelijk gemaakt omdat Provinciale Staten middelen beschikbaar hebben gesteld voor voorfinanciering vooruitlopend op bijdragen vanuit het Rijk.

Vrijwilligheid

De betrokken ondernemers hebben zich gemeld bij de provincie. Zij verkleinen hun veestapel of zijn overgestapt op een andere bedrijfsvoering. ‘In onze aanpak stikstof zetten wij ons in om stikstofuitstoot te verminderen en PAS-melders te legaliseren. Wij gaan daarbij uit van vrijwilligheid’, zegt gedeputeerde Hofstra. ‘Ik ben blij dat we de bedrijven hebben kunnen helpen om de aanpassing van hun bedrijf mogelijk te maken. En dat we hiermee stikstofemissieruimte voor de Flevolandse PAS-melders hebben kunnen verwerven ’.

Stikstofbank PAS-melders

De vergunningen worden ingetrokken of aangepast nadat de aanwezige voorzieningen voor veehouderij zijn afgebroken of onklaar gemaakt. Met het opkopen van de stikstofemissieruimte geeft de provincie invulling aan de doelen zoals vastgesteld in de Flevolandse Aanpak Stikstof. De opgekochte stikstof neemt provincie Flevoland op in de “doelenbank” ten behoeve van legalisatie van PAS-melders.

Flevolandse Aanpak Stikstof

Met de Flevolandse Aanpak Stikstof zet provincie Flevoland zich in om de stikstofuitstoot te verminderen om bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit en ruimte beschikbaar te maken om PAS-melders te legaliseren. Hoewel het Rijk verantwoordelijk is voor de legalisatie van de PAS-melders, wil de provincie daaraan meehelpen en ook verantwoordelijkheid dragen. Daarbij speelt de provincie in op kansen die zich voordoen.