Fedecom – voorzitter Menko Boersma ziet groeiend perspectief voor mechanisatie en techniek

De nieuwe voorzitter, Menko Boersma, is op de Jaarvergadering van Fedecom als opvolger van Erwin Ros aangetreden. De mechanisatie en techniekbranche heeft een redelijk stabiel bedrijfseconomisch jaar achter de rug. En dat mag vanwege de coronacrisis een goede en tevredenstellende ontwikkeling worden genoemd.
 
De vooruitzichten zijn wat onzeker als gevolg van uitblijvende duidelijkheid van de overheid over stikstof en klimaatmaatregelen.
 
Echter dit is meteen ook de aanjager van innovatie en toepassing van nieuwe precisietechnieken en digitalisering in de branche. Dat biedt nieuwe perspectieven voor ondernemers in de branche en een opdracht voor Fedecom.
 
Menko Boersma in functie
Tijdens de digitale jaarvergadering is Menko Boersma gestart als voorzitter van Fedecom. Boersma, tegelijkertijd DGA van GroeNoord, gaat zich inzetten
voor een toekomstgerichte branche van leveranciers van techniek en machines t.b.v. agro, groenbeheer en bedrijfslogistiek. “Nederland mag ongelofelijk trots zijn op het ondernemerschap en de innovatiekracht van de leveranciers van technologie en machines. Het ondernemerschap is nauw verbonden met dat van de afnemers in de agrosector, groenbeheer en bedrijfslogistiek. 

Met de innovatieve technieken en machines
levert de branche de oplossing voor maatschappelijke en economische vragen van ondernemers en overheid. Het is mijn ambitie om de komende jaren als branche nog
meer aantrekkelijke oplossingen voor de vragen te bieden”, zegt Menko Boersma
Tim en VA-Keur groeien
De nieuwe voorzitter ziet uitdagingen voor de branche: “Het ondernemerschap is goedontwikkeld, maar de rentabiliteit kan door verdere professionalisering en 
opleiding verbeteren.
Met gepaste trots wijst de nieuwe voorzitter op
de toename van het aantal leerlingen Mobiele Techniek met 8% de afgelopen paar jaar. Een succes dat Fedecom
heeft weten te bereiken middels het Opleidingsplatform Tim van alle mobiele techniek scholen en brancheorganisaties BMWT en KOMAT. 

Ook de veiligheidsborging via het VAKeur zal van Boers
ma de nodige stimulansen ondervinden. “Ook daar richten we ons op groei van het aantal keuringen”.

Verder constateert Boersma dat de regeldruk
hoog is en de politiekmaatschappelijke verhoudingen steeds scherper worden.

Partnerschap 
Op verschillende lobbydossiers, van machineveiligheid tot CO2 emisiereductie en gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee is er onduidelijkheid over de investeringsruimte in nieuwe technieken voor bedrijven in de branche, maar ook voor bedrijven van de afnemers, de boeren, de loonwerkers, de groenbeheerders en de
industrie. Dat maakt het des te belangrijker om nauw samen te werken met andere brancheorganisaties. Ik zie er naar uit daar met onze leden het gesprek over aan te
gaan. Daarbij wil ik ook zeker ons nieuwste initiatief ATH Digitaal in betrekken. Een sterkPlatform kan de informatie– en kennisuitwisseling sterk bevorderen en daarmee sneller oplossingen voor de grote vraagstukken van vandaag aanreiken.
Het platform brengt de leveranciers, de merken met nieuwste machines in de branche bij elkaar.