Experts gezocht voor werkgroepen smart farming en datagedreven agrofood

ISO onderzoekt of er internationale normen voor ‘smart farming’ en ‘datagedreven agrofood’ ontwikkeld moeten worden. Hiervoor heeft ISO een ‘strategic advisory group’ (SAG) opgericht die de urgentie van verdere standaardisatie vaststelt, hiaten identificeert en prioriteiten bepaalt. Nederlandse experts zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de internationale werkgroepen.

De SAG heeft een overzicht gemaakt van onderwerpen geclusterd in negen thema’s. Binnen elk thema staat data-uitwisseling centraal. Per thema onderzoekt een werkgroep hoe de processen van data uitwisseling lopen, in hoeverre standaarden hierbij al van toepassing zijn, waar de hiaten liggen en  aan welke onderwerpen prioriteit moet worden gegeven. De thema’s zijn:

  1. Crop production
  2. Livestock
  3. Urban farming
  4. Climate and environment
  5. Original equipment materials
  6. Terminology and semantics
  7. Social aspects
  8. Data and interoperability
  9. Supply chain


Start werkgroepen

De verschillende werkgroepen gaan in februari 2022 van start en komen maandelijks in online meetings bijeen. Belanghebbenden kunnen zich voor meerdere werkgroepen aanmelden, want sommige werkgroepen hebben horizontale thema’s. Het doel van de SAG en de werkgroepen is om eind 2022 met een rapport met concrete standaardisatievoorstellen te komen.

Aanmelden commissie
Een commissie van NEN coördineert de activiteiten van de SAG en de onderliggende werkgroepen. Experts en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd deel te nemen aan de commissie. Aanmelden kan via e-mail tot 19 januari 2022. De eerste online bijeenkomst is op woensdag 26 januari 2022 van 10.00 – 12.00 uur.

Meer informatie
Voor meer informatie of deelname aan de commissie kunt u contact opnemen met Hein Goeyens, consultant AgroFood, telefoon 015 2 690 296 of e-mail afc@nen.nl.