Europese subsidie voor natuurherstel in Aamsveen en Hündfelder Moor

Het tegen de Duitse grens liggende Natura 2000-gebied Aamsveen ontvangt een Europese LIFE subsidie van € 8,7 miljoen voor het natuurherstel in dit bijzondere hoogveengebied. Uniek is dat deze subsidie samen met de beheerders van het naastliggende Duitse Natura 2000-gebied Hündfelder Moor is verkregen. Met de subsidie kunnen de Nederlandse en Duitse partners samen maatregelen uitvoeren voor het herstel van het hoogveen. Het tegengaan van verdroging staat daarin centraal.

 

Hoogveen

Aamsveen (144 ha) ligt ten zuidoosten van Enschede en vormt landschappelijk en ecologisch gezien één geheel met het naastliggende Duitse Natura 2000-gebied Hündfelder Moor (266 ha) ten zuidwesten van Gronau. Het Aamsveen en Hündfelder Moor waren in vroegere tijden onderdeel van een omvangrijk hoogveengebied van bijna 2500 hectare. Door ontginning en turfwinning is hiervan een beperkt deel overgebleven. De beide gebieden lijden momenteel onder te lage grondwaterstanden en het weglekken van water uit het hoogveen. Maar tegelijkertijd zijn de omstandigheden zodanig dat er kansrijke mogelijkheden zijn voor herstel. 

 

Aamsveen is in eigendom van Landschap Overijssel. Landschap Overijssel werkt in het gebied nauw samen met Nederlandse en Duitse partners: onder meer de gemeente Enschede, provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, STAWEL en aan Duitse zijde het ministerie van landbouw, natuur en milieu van Nordrhein-Westfalen, de Bezirksregierung Münster, Kreis Borken, het Biologische Station Zwillbrock en Stiftung Natur und Landschaft Westmünsterland.

 

Verdroging en grondwater

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “Voor de LIFE subsidie hebben we geduld moeten hebben. Eerdere aanvragen werden in Brussel afgewezen. Bij de derde aanvraag was het raak. De EU gaf een goede score. We kunnen nu echt stappen zetten met onze unieke, grensoverschrijdende aanpak voor het behoud en versterking van het Aamsveen samen met het Hündfelder Moor.” Met de LIFE subsidie worden maatregelen uitgevoerd om het gebied aan beide kanten van de grens te vernatten en het waterpeil te stabiliseren waardoor het hoogveen zich kan herstellen. Bijkomend voordeel is dat dit leidt tot de vastlegging van een aanzienlijke hoeveelheid CO2. Dat heeft een positief effect op het klimaat.