Europese beurs voor onderzoek naar wereldwijde duurzaamheid van grondwater en gewasproductie

Inge de Graaf, onderzoeker bij Water Systems and Global Change, heeft een Starting Grant van 1,5 miljoen euro gekregen van de European Research Council (ERC). Ze gaat een model ontwikkelen om verbanden te leggen tussen beschikbaarheid van grondwater en landbouwproductie in de wereld.

De Graaf wil weten hoeveel grondwater opgepompt kan worden zonder dat aquatische ecosystemen worden bedreigd en in hoeverre dit grondwater bijdraagt aan voldoende voedselproductie in verschillende delen van de wereld nu en in de toekomst. Daarbij tekent ze aan dat er nu in veel gebieden niet duurzaam wordt omgegaan met grondwater, waardoor rivieren en waterputten droogvallen.