Eurofins publiceert visie op datagestuurd bodembeheer

Nederland staat voor een ingrijpende opgave als het gaat om het verbeteren van natuur, het voorkomen van verdere klimaatverandering en het optimaliseren van de waterkwaliteit. Datagestuurd bodembeheer verdient een plaats in het Landbouwakkoord tussen de agrarische sector en het kabinet. Dat stelt Eurofins in het rapport ‘Gezonde bodem: op weg naar een feitelijke analyse’.

 

Onderzoek van de bodem geeft inzicht in bodemgezondheid van landbouw en natuur en is een praktisch instrument om te monitoren of de doelstellingen in de stikstofaanpak op afgesproken ijkmomenten zijn gerealiseerd, maar ook of de klimaat- en waterkwaliteitsdoelen worden bereikt. Bodemonderzoek biedt data om te komen tot een feitelijke analyse van de staat van de natuur. Eurofins doet vijf aanbevelingen.

 

Lees meer in het persbericht of download het rapport ‘Gezonde bodem: op weg naar een feitelijke analyse