Enquête proeftuin klimaatadaptief bouwen (TU Delft)

Hoe pas je woningen en bedrijfspanden aan zodat ze bestendiger zijn tegen hevige piekbuien en langere periodes van droogte en hitte? Onderzoekers van de TU Delft doen daar onderzoek naar en willen peilen of er in de markt behoefte bestaat om een proeftuin klimaatadaptief bouwen op te zetten. Uw input is welkom! Neem deel aan de enquête. 

VPdelta en The Green Village (beiden gevestigd op de TU Delft campus) zijn bezig met een verkennend onderzoek naar een Proeftuin Klimaatadaptief Bouwen: een regelluwe omgeving waar nieuwe concepten, innovaties, technieken en/of systemen kunnen worden getest, gedemonstreerd en opgeschaald. Het gaat dan om aanpassingen aan woningen en bedrijfspanden om goed om te kunnen gaan met de uitdagingen rond klimaatverandering.

Vragenlijst
VPdelta heeft een vragenlijst opgesteld om de marktbehoefte te peilen en eventuele samenwerking te verkennen voor deze proeftuin. Op basis van de resultaten zullen zij hun programmaplan voorleggen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wilt u de vragenlijst invullen? Dat kost zo’n 5 tot 10 minuten. Bij voorbaat dank, namens VPdelta en The Green Village.

Heeft u vragen over dit onderzoek, of wilt u iets melden? Stuur dan een e-mail aan Juliette Eulderink