Eerste ondernemers omgeving Boskoop profiteren van uitbreiding elektriciteitsnet 

Op de grens van Hazerswoude-Dorp met Boskoop heeft netbeheerder Liander onlangs een nieuw elektriciteitsstation in gebruik genomen. Hierdoor kan een aantal ondernemers in de omgeving van Boskoop hun plannen realiseren. Het nieuwe elektriciteitsstation is de eerste die wordt opgeleverd in een reeks van nieuwe stations en uitbreidingen die Liander de komende jaren in de regio Holland-Rijnland realiseert. Dit is nodig om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan elektrische capaciteit. 

Met het nieuwe station in Boskoop kunnen per direct 11 bedrijven die afgelopen jaren moesten wachten, worden geholpen met extra elektrische capaciteit voor hun onderneming. Bovendien is Liander hiermee voorbereid om nieuwbouwwijken in de omgeving aan te sluiten op het elektriciteitsnet. 

Modulair bouwen 

Om sneller, efficiënter en duurzamer te werken, past Liander ‘modulair bouwen’ toe. Dit betekent dat elektriciteitsstations als standaard bouwstenen worden ontworpen waardoor snel kan worden gebouwd. Het station in Boskoop is een van de eerste die modulair is gebouwd. 

Bij de bouw van een nieuw elektriciteitsstation komt veel kijken. “Met name de schaarse ruimte onder en boven de grond maken het werk een complexe puzzel, waarbij Liander de provincie Zuid-Holland en gemeenten hard nodig heeft”, zegt Monique Hoogwijk, regiomanager bij Liander voor Holland-Rijnland. “Waar de uitbreiding of bouw van een nieuw elektriciteitsstation gemiddeld 4 tot 6 jaar duurt, is dit in Boskoop relatief snel gegaan. Door een goede samenwerking met de gemeente Alphen aan den Rijn en doordat we modulair bouwen, is in iets meer dan drie jaar tijd het nieuwe station een feit.” 

Groeiende vraag 

Ondertussen groeit in het gebied rondom Boskoop de vraag naar elektriciteit nog harder dan Liander kan realiseren. Ondanks de ingebruikname van het nieuwe elektriciteitsstation is de maximale capaciteit van het nieuwe station alweer bereikt. Dit betekent dat Liander de bedrijven die zich in het gebied willen vestigen of hun bestaande capaciteit willen uitbreiden, opnieuw op een wachtlijst plaatst. Uitbreiding van het station is reeds voorzien en vindt naar verwachting plaats in 2027 zodra er een nieuw elektriciteitsstation in Zuidplaspolder is gerealiseerd. Tot die tijd wordt gekeken of bedrijven onder voorwaarden een aansluiting kunnen krijgen als zij tijdens spituren geen gebruik maken van het elektriciteitsnet. Ook onderzoekt de netbeheerder of bestaande gebruikers het verbruik van elektriciteit tijdens de piekuren kunnen minderen waardoor meer ruimte op het elektriciteitsnet ontstaat. 

Aan de slag in Holland-Rijnland 

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Als gevolg van de snelgroeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen van de energievoorziening neemt de vraag naar elektrisch vermogen steeds meer toe. Hierdoor knelt het soms letterlijk op het elektriciteitsnet. Op het elektriciteitsnet in de regio Holland-Rijnland zijn afgelopen tijd verschillende knelpunten ontstaan. Om de elektriciteitsnetten klaar te maken voor een duurzame toekomst, werkt Liander in Holland-Rijnland aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Naast 10 nieuwe elektriciteitsstations worden tot 2035 ook 16 bestaande stations uitgebreid. Daarnaast worden elk jaar ruim 100 transformatorhuisjes in de wijken geplaatst en wordt jaarlijks bijna 200 kilometer nieuwe elektriciteitskabel aangelegd.