Eisen gecertificeerde producten via de klok vanaf nu afgestemd op FSI2025

Sinds januari zijn de eisen waaraan gecertificeerd product op de klok moet voldoen om FSI compliant te zijn aangescherpt. Vanwege Corona werden in 2021 nog de ‘oude’ FSI2020 eisen gehanteerd, namelijk het hebben van een GAP certificaat in combinatie met een sociaal certificaat. Vanaf 2022 hanteert Royal FloraHolland de FSI2025 (www.fsi2025.com) eisen.

Dat betekent dat het FSI-logo ook alleen maar op de klok zichtbaar is bij kwekers die voldoen aan de aangescherpte FSI2025 certificeringseis en naast een GAP certificaat ook een milieucertificaat hebben (en in het geval van risicolanden ook een sociaal certificaat kunnen overleggen).

Concreet betekent dit voor ongeveer 300 kwekers dat ze hun FSI-status op de klok kwijt zullen raken, omdat ze de stap naar milieucertificering nog niet hebben gezet. RFH doet er alles aan om hen zo snel mogelijk weer afdoende gecertificeerd te krijgen. Uiteindelijk is het in ieders belang dat het percentage gecertificeerd product weer omhoog gaat; voor de handelaren die op steeds meer afzetkanalen alleen nog gecertificeerd product kwijt kunnen, maar ook voor de kwekers die hun product willen blijven leveren. Ook in het kader van de IMVO-wetgeving wordt men verplicht tot verdere verduurzaming.