Eindsprint registratie (land)bouwvoertuigen ingezet

De afgelopen maand ziet de RDW een flinke stijging in het aantal registraties van (land)bouwvoertuigen. Twee van de drie is inmiddels geregistreerd, maar voor de andere 187.000 voertuigen rest nog maar twee maanden om een registratie aan te vragen. Met name in de provincies Friesland, Flevoland en Zuid-Holland moeten eigenaren nog een flinke eindsprint inzetten. 

Na 1 januari 2022 mogen trekkers, rijdende werktuigen (MMBS’en) en getrokken materieel alleen nog op de openbare weg als ze bij de RDW geregistreerd zijn. De komende twee maanden kan dat nog online bij de RDW voor 18 euro per registratie. Vanaf 1 januari 2022 is registratie nog wel mogelijk, maar alleen na een keuring op een keuringsstation. Dat kost minimaal 140 euro en bij de meeste voertuigen zelfs meer. 

Druk om registratie te regelen 

De afgelopen maand kreeg de RDW gemiddeld 20.000 aanvragen per week binnen, bijna drie keer zoveel als de maanden daarvoor. “Eigenaren weten wel dat hun voertuig geregistreerd moet worden, maar hebben het moment om daarmee te beginnen steeds uitgesteld”, zegt conversiemanager Rob van Dokkumburg. “Die indruk krijgen we door gesprekken op beurzen, bij de klantenservice en met branchevertegenwoordigers. De meeste hebben ook al gecheckt hoe het werkt. Inmiddels voelen de meeste eigenaren wel de druk om de registratie snel nog te regelen. Ze weten dat dit vanaf 1 januari veel moeilijker en duurder is.” 

Communicatie-offensief 

Om alle eigenaren te informeren en overtuigen, hebben de RDW en de brancheverenigingen in relevante sectoren vanaf de zomervakantie een communicatieoffensief ingezet. Zo hebben 200.000 bedrijven, die volgens de bedrijfsomschrijving in het handelsregister een trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid zouden kunnen hebben, een brief gekregen. In kranten, vakbladen en op social media stonden oproepen en advertenties. Ook brancheverenigingen hebben hun achterban nog eens extra gemobiliseerd. Als de situatie rond covid-19 het mogelijk maakt, staat de RDW in de laatste drie maanden van het jaar ook nog op enkele beurzen. 

MMBS’en lopen achter 

In totaal is voor 363.000 van de 550.000 trekkers, rijdende werktuigen en getrokken materieel een registratie aangevraagd. Waar het aantal trekkers, (land)bouwaanhangwagens en getrokken materieel goed op schema zit, loopt het aantal registraties voor rijdende werktuigen nog flink achter. Voor motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), zoals ze officieel heten, zijn nog maar 55.000 registraties van het verwachte totale aantal van 130.000 aangevraagd. 

Verschillen tussen provincies 

Uit de cijfers blijken grote verschillen tussen de provincies. Vijf provincies doen het beter dan het landelijke gemiddelde van 66% (Gelderland, Limburg, Drenthe, Noord-Brabant en Utrecht). In Zuid-Holland, Flevoland en Fryslân heeft minder dan de helft van het gestatte aantal (land)bouwvoertuigen een registratie. “We hebben geen goede verklaring voor de provinciale verschillen”, zegt Rob van Dokkumburg. “De provinciale en regionale media in Gelderland hebben veel aandacht aan de registratie besteed, maar ik weet niet of dat de enige verklaring is voor de grote voorsprong.” 

Divers scala aan voertuigen 

Het gaat om verschillende voertuigen die in de bouw, infra, logistiek, groen, op de boerderij en op het land gebruikt worden. Dit zijn bijvoorbeeld trekkers, zelfrijdende oogstmachines, dumpers, graafmachines, wielladers, veegmachines, minitrekkers, verreikers en heftrucks. Registreren is nodig als ze harder dan 6 km/u kunnen rijden en op de openbare weg komen. Dat geldt ook voor land- en bosbouwaanhangwagens en rijdende (land)bouwmachines die harder dan 25 km/u kunnen rijden. 

Provincie Registraties Aantal voertuigen Percentage 

Gelderland 68.510 69.000 100% 

Limburg 25.477 30.000 84% 

Drenthe 29.405 38.000 77% 

Noord-Brabant 57.844 76.000 76% 

Utrecht 17.570 25.000 71% 

Overijssel 32.500 54.000 60% 

Groningen 24.460 41.000 59% 

Zeeland 16.679 31.000 53% 

Noord-Holland 26.754 50.000 53% 

Zuid-Holland 26.564 53.000 50% 

Flevoland 11.785 24.000 49% 

Fryslân 25.620 58.000 44% 

Nederland 363.168 550.000 66% 

Toelichting 

‘Registraties’ is het aantal ingediende registratieverzoeken bij de RDW tot en met 31 oktober 2021. ‘Aantal voertuigen’ is een schatting van het totale aantal (land)bouwvoertuigen (trekkers motorrijtuigen met beperkte snelheid en hun getrokken materieel) op basis van meerdere bronnen (onder meer CBS en brancheverenigingen). Naar schatting zijn er in Nederland 270.000 landbouwtrekkers, 130.000 motorrijtuigen met beperkte snelheid en 300.000 stuks getrokken landbouwvoertuigen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat slechts voor de helft van de getrokken voertuigen een registratie wordt aangevraagd. 

Het totale aantal (land)bouwvoertuigen per provincie is een schatting die is gebaseerd op het aantal landbouwbedrijven per provincie, gecorrigeerd voor de omvang van de landbouwgrond per provincie. Het aantal MMBS’en is gebaseerd op het aantal bedrijven in de landbouwsector, nijverheid, vervoer en recreatie. De bron van deze gegevens is het CBS. Het totaal aantal voertuigen per provincie en het percentage registraties zijn dus niet in alle gevallen nauwkeurig.