Provincie Utrecht gestart met bestrijding eikenprocessierups

De provincie Utrecht is begonnen met het opsporen van eventuele nesten van de eikenprocessierups in de eiken langs haar provinciale wegen. Daar waar de rups in aanraking kan komen met voorbijgangers, haalt de provincie de nesten weg omdat de brandharen van de rups allergische reacties kunnen veroorzaken (jeuk, huiduitslag en zwelling).

De eiken staan verspreid langs de diverse provinciale wegen. De experts van de provincie weten uit ervaring van voorgaande jaren welke bomen favoriet zijn bij de processierupsen.

Minder rupsen

De laatste jaren is het aantal eikenprocessierupsen zodanig afgenomen dat er geen sprake meer is van een plaag. Daarom is het preventief bestrijden van de rupsen dit jaar niet nodig. Bij de preventieve bestrijding in voorgaande jaren werden de ‘beruchte’ bomen in de maand mei besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel om te voorkomen dat de rupsen daar hun nesten gingen bouwen.

Opsporen en verwijderen nesten

Tijdens de inspectierondes in juni en juli richt de provincie zich vooral op de bomen waar de brandharen van de rups in contact kunnen komen met voorbijgangers, dus langs parallelwegen, fiets- en voetpaden parkeervoorzieningen en nabij bushaltes. Bij het signaleren van nesten, worden de betreffende bomen voorzien van een rood-wit waarschuwingslint. Vervolgens stuurt de provincie haar aannemer op pad om de nesten te verwijderen. De piek van de aanwezigheid van nesten en de overlast ligt in de periode eind juni-juli.

Overlast melden

Ook meldingen van omwonenden en weggebruikers over de aanwezigheid van de processierups in bomen langs provinciale N-wegen, kunnen helpen bij het voorkomen van overlast. Meldingen ontvangt de provincie Utrecht graag telefonisch of per e-mail:
Telefoonnummer: 030-2582088
Email: processierups@provincie-utrecht.nl