Eén register voor plaagdierbeheersers

In de plaagdierbranche zijn drie registers aanwezig voor registratie van licentiehouders ondergebracht bij de Stichtingen EVM, CPMV en Bureau Erkenningen. Op verzoek van de branche en het ministerie van I&W zijn de besturen van de Stichtingen overeengekomen dat ze gaan werken vanuit één register, één examendocument en vanuit één organisatie, Stichting Groene Erkenningen. Hiermee bereiken we volgens Martin van der Bent (voorzitter CPMV) een mijlpaal voor mensen actief in de plaagdierbeheersing om op een eenduidige, uniforme en efficiënte wijze hun kwalificaties te kunnen behalen en te kunnen behouden met nascholingsbijeenkomsten.

 

Op 29 maart zijn EVM, CPMV en Bureau Erkenningen een intentie verklaring overeengekomen om te werken aan één gezamenlijk plaagdierregister van personen en één gezamenlijk examendocument. Geart Benedictus (voorzitter EVM) geeft aan dat de partijen in goed overleg tot de conclusie zijn gekomen dat, gezien de geringe omvang van de sector plaagdierbeheersing, het voor alle belanghebbenden effectiever en efficiënter is om vanuit één register en één examendocument te werken. Partijen hebben ingestemd met een samenwerking door het inrichten van een gezamenlijke werkorganisatie onder de verantwoordelijkheid van de naam Stichting Groene Erkenningen. Deze stichting is reeds onder de naam Bureau Erkenningen een Zelfstandig Bestuursorgaan.

 

Dick Oosthoek, directeur van Stichting Groene Erkenningen geeft aan dat ze de samenwerking per 1 mei 2023 formeel aan willen gaan en de inrichting zoveel als mogelijk uiterlijk 1 juli 2023 willen effectueren. Vier ministeries werken gezamenlijk mee aan het project IPM knaagdierbeheersing, met als doel een duurzame en effectieve knaagdierbeheersing. Naar hun mening past deze intentieverklaring -om te komen tot één gezamenlijk plaagdierregister van personen en één gezamenlijk examendocument- bij deze doelstelling. Zij staan dan ook positief tegenover (het doel van) deze intentieverklaring en zijn bereid deze te faciliteren, elk binnen zijn taken en verantwoordelijkheden. Onderdeel daarvan kan zijn de voorbereiding van een aanpassing van regelgeving.

 

Stichting EVM gevestigd in Wageningen beheert schema’s voor persoonscertificering voor Plaagdierbeheersing waaronder (Leerling) Bestrijdingstechnicus en Gassingsleider.  

Stichting CPMV gevestigd in Diemen beheert schema’s voor persoonscertificering voor Plaagdierbeheersing waaronder (Leerling) Bestrijdingstechnicus en Gassingsleider. 

Stichting Groene Erkenningen beheert onder de naam Bureau Erkenningen schema’s voor persoonscertificering voor Gewasbescherming, Knaagdieren en mollen & ratten, dit is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan activiteit (deeltijd ZBO) in opdracht van de rijksoverheid.