Een nieuwe toekomst voor reststromen of teelten via bio-economie

Bouwen met materiaal op basis van tomatenloof of aardappelschillen? Goudsbloem telen als grondstof voor cosmeticaproducten? Textielvezels uit reststromen van melkproductie? De bio-economie biedt nieuwe mogelijkheden aan reststromen of specifieke teelten.
  

Wat is bio-economie?


De bio in bio-economie heeft niets te maken met biolandbouw. In de bio-economie gebruiken en hergebruiken we organisch materiaal van dieren en planten (=biogrondstoffen) om nieuwe producten te maken. Waarom? Om afval opnieuw te kunnen omzetten in biogrondstoffen, zo weinig mogelijk fossiele grondstoffen te gebruiken en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Bekijk het filmpje over het concept bio-economie.
  

Welke producten kan de landbouw leveren?


Als land- of tuinbouwer werkt u per definitie met organisch materiaal van dieren of planten. Die biogrondstoffen uit reststromen of specifieke teelten kunnen duurzaam verwerkt worden tot waardevolle grondstoffen. Elke toepassing moet weliswaar eerst onderzocht en uitgetest worden, maar misschien hebt u een reststroom die als basis voor nieuwe producten kan dienen. Of misschien wilt u een teelt produceren waarnaar specifiek vraag is vanuit de industrie. De bio-economie biedt dus kansen om andere bedrijfsinkomsten te realiseren.

Bekijk de reportage waarin de mogelijkheden voor de land- en tuinbouw uitgelegd worden aan de hand van een concrete case met witloofwortels. Op zoek naar mogelijke samenwerking? Neem een kijkje op B2BE-facilitator.

Enkele inspirerende voorbeelden 

Ondersteuning

Hebt u al een idee, maar zit u met twijfels over de haalbaarheid? U kan via Kratos, raad op maat de haalbaarheid van uw idee laten onderzoeken. Ook de bedrijfsadviseurs van VLAIO kunnen u helpen uw innovatief idee verder uit te werken.

Om reststromen te verminderen of een nieuwe bestemming te geven, is er ook VLIF-steun aan investeringen in de agrovoedingsectorDe huidige oproep loopt nog tot 9 november 2021. Ook de oproepen voor projectsteun voor innovaties in de landbouw en Europees Partnerschap voor innovatie (EIP) bieden steun voor toepassingen in de bio-economie.

Wilt u testen of een biogebaseerde toepassing op grotere schaal haalbaar is, dan kan dat via de piloottrajecten van VLAIO.