Duurzame producten van bermmaaisel

De provincie Zuid-Holland start met een pilot waarbij het maaisel van de bermen langs de provinciale wegen wordt verwerkt tot duurzame producten zoals zeep, meubelpanelen en een bodemverbeteraar.

De pilot wordt uitgevoerd door Spaak Circular Solutions. Zo krijgt het maaisel van de maaironde in september een hoogwaardige en duurzame bestemming.

Bermen langs provinciale wegen worden af en toe gemaaid, vanwege de veiligheid maar ook voor verbetering van de biodiversiteit. Daarvoor is het belangrijk dat het maaisel niet blijft liggen en het wordt dus afgevoerd. In het maaisel zitten echter nog veel waardevolle stoffen. De provincie start daarom een pilot waarbij die stoffen eruit worden gehaald en gebruikt worden voor nieuwe producten. Spaak Circular Solutions, eerder deelnemer aan het startup-programma van de provincie, heeft hiervoor een innovatieve techniek ontwikkeld. Zo halen zij eiwitten en vezels uit het maaisel. De eiwitten worden verwerkt in zeepjes, ter vervanging van chemische stoffen, en de vezels worden verwerkt tot meubelpanelen. Ook ontwikkelen ze de bodemverbeteraar ‘biochar’, die ervoor zorgt dat het water beter in de bodem kan weglopen. Ook wordt naar toepassing bij infrastructurele projecten gekeken, zoals het verbeteren van de bodem in een rotonde.

Van afval tot grondstof
Met de kennis die in deze pilot wordt opgedaan, kunnen zowel Spaak Circular Solutions als de provincie nieuwe stappen zetten naar een circulaire economie. De provincie heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat willen we bereiken door kennis te ontwikkelen en te delen, maar ook door soms regels die in de weg zitten aan te passen. Zo wordt groenafval juridisch gezien als ‘afval’. Het moet daarom afgevoerd en als afval verwerkt worden, terwijl het soms juist kansen biedt. De provincie heeft daarom begin 2021 stappen gezet om experimenten met het circulair gebruik van groenafval toegankelijker te maken.

“Deze pilot is daar een mooi voorbeeld van,‚ vindt Meindert Stolk, gedeputeerde Circulair. “Bovendien heeft iedereen hier baat bij: Spaak kan hun innovatie verder ontwikkelen en verbeteren, het levert nieuwe kennis op voor andere ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers, de provincie heeft een goede bestemming voor het bermmaaisel langs de N-wegen än zet een nieuwe stap naar een circulair Zuid-Holland. Win-win-win.‚

De provincie Zuid-Holland beheert 674 kilometer aan provinciale wegen en bermen. Het beheer wordt ecologisch uitgevoerd om de biodiversiteit te vergroten, natuurlijke plaagbestrijding in de landbouw te verbeteren en de omgeving aantrekkelijker te maken voor recreatie en beleving. Er wordt minder en anders gemaaid dan voorheen. Het bermmaaisel blijft eerst een aantal dagen liggen zodat de zaden kunnen vallen en de planten zich kunnen vermenigvuldigen. Vervolgens wordt het maaisel afgevoerd. Dat doen we onder de noemer ‘De berm komt tot bloei!’.