Duurzaam boeren

Agrarisch ondernemers investeren steeds meer in innovatief en duurzaam ondernemen. RVO helpen u graag verder verduurzamen.

Wat kunt u doen?

Bent u een landbouwer en wilt u ook duurzamer en toekomstbestendig boeren? Daar helpen wij u graag bij. Op deze pagina ziet u 3 verschillende thema’s. Bij elk thema horen verschillende regelingen en subsidies.

Op weg naar kringlooplandbouw
Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. U wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De Kringlooplandbouwscan kan u helpen bij het maken van die keuzes.

Leren over duurzamere landbouw
Wilt u leren over duurzamere landbouw, om zo uw landbouwbedrijf te verduurzamen? Of wilt u andere agrariërs daarmee helpen? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kunt u een voucher of projectsubsidie krijgen.

Pilots GLB 2021
In februari en maart 2021 starten 3 nieuwe GLB pilots. Met deze pilots onderzoekt RVO nieuwe en duurzamere manieren van landbouw. Ondernemers die hieraan mee kunnen doen hebben informatie gekregen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en RVO. Meer informatie vindt u op de pagina’s:

Deze pilots zijn een vervolg op de eerdere pilots van het nieuwe GLB. Op de pagina het nieuwe GLB vindt u ook de allereerste podcast: Het nieuwe GLB wordt echt anders.

Waarom is duurzaam boeren eigenlijk belangrijk?
We gebruiken in Nederland bijna elke vierkante meter. Dit heeft invloed op onze natuur, leefomgeving en klimaat. We moeten daarom op zoek naar duurzame en toekomstbestendige verdienmodellen. Op een manier die ook past bij uw landbouwbedrijf. Bijvoorbeeld door minder uitstoot van stikstof en meer ruimte voor natuur.

Invloed van uitstoot op de natuur
Landbouwbedrijven werken veel met stikstof, want het is de belangrijkste voedingsstof voor planten. Het is dus een belangrijke stof bij het produceren van voedsel. Daarom wordt stikstof vaak gebruikt bij het bemesten van de grond. Een deel van de stikstof komt in de vorm van ammoniak in de lucht terecht. De ammoniak daalt weer neer op de grond. Soms ook op kwetsbare natuurgrond.