Zaadhandelaren en kwekers schorten convenant bosplantsoenketen op

Handelsgroep BoHeZa, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen en Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o. schorten een voorgenomen convenant van de bosplantsoenketen op.

Het convenant wordt opgesteld onder leiding van Robert Jan Croonen namens het Ministerie van LNV. Doel is om afspraken in de bosplantsoenketen te borgen voor de toekomst, van zaadvoorziening tot en met toepassing door terreinbeheerders. Dit vanwege de uitvoering van de Bossenstrategie waarvoor miljoenen extra stuks plantmateriaal nodig zijn.

Het convenant zou afspraken vastleggen tussen Staatsbosbeheer, BoHeZa, de LTO Cultuurgroep en Treeport. De vier partijen proberen sinds enkele jaren de beschikbaarheid van zaden af te stemmen.

BoHeZa, de LTO Cultuurgroep en Treeport hebben echter gezamenlijk en unaniem geconcludeerd dat met de wijze waarop de samenwerking met Staatsbosbeheer nu verloopt, er niet het gewenste resultaat bereikt wordt. Recentelijk haalde Staatsbosbeheer bovendien in een publicatie op nieuwssite Nu.nl hard uit naar leden van de verenigde zaadhandelaren en kwekers.

Daarop hebben BoHeZa, de LTO Cultuurgroep en Treeport tot hun grote spijt het voorgenomen convenant tot nader order moeten opschorten. Johan Vink (BoHeZa), André Wijnstra (LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) en Marc Lodders (Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert e.o.) hebben hierover een brief met toelichting naar het Ministerie van LNV gestuurd.