Duurzaam landgoedbeheer voor een leefbare wereld

Landgoed Luchtenburg is een prachtig stukje bewaarde historie in Ulvenhout, bestaande uit verschillende rijksmonumenten en omringd door zo’n 65 hectare grond. Sinds 2020 is het landgoed in het beheer van Pieter Dirven. Zijn biologische foodbedrijf de Smaakspecialist, van o.a. de biologische merken Smaakt en BioToday, houdt er kantoor in de voormalige boerderij en de tiendschuur is omgevormd tot duurzame evenementenlocatie. Alle bedrijvigheden op het landgoed hebben een leefbare wereld als uitgangspunt. Ook het bijbehorende landschap van het landgoed is onder de loep genomen, zodat de natuur en biodiversiteit op het landgoed nog meer kunnen floreren. Naar aanleiding hiervan worden de landerijen en bossen momenteel gerevitaliseerd en omgevormd.

Het uitvoeringsprogramma dat samen met de provincie Noord-Brabant en Bosgroep Zuid Nederland voor Landgoed Luchtenburg tot stand is gekomen bestaat uit verschillende maatregelen. Samen zorgen ze o.a. voor een betere waterhuishouding, sterkere bestendigheid tegen klimaatveranderingen en meer biodiversiteit. Zo wordt er bijvoorbeeld kruiden- en bloemenrijk grasland ingericht op de voormalige landbouwgronden, worden sloten gedempt of opgehoogd en worden de bossen aangeplant met andere boomsoorten.

Van agrarische landbouwgrond naar bestemming natuur

De kleinschaligheid van Landgoed Luchtenburg en de vele houtwallen dragen bij aan zowel het cultuur-historisch landschap als aan biodiversiteit. De bomen in en langs de weilanden zorgen voor natuurlijke bescherming, beschutting en voedsel, wat vogels en insecten ontzettend fijn vinden. Om de biodiversiteit verder te stimuleren wordt als onderdeel van het programma een gedeelte van de landbouwgrond omgezet in vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland. Peggy Albers, Projectleider bij Bosgroep Zuid Nederland, vertelt: “Vochtig hooiland staat onder invloed van het grondwater en draagt ontzettend bij aan de biodiversiteit. Bloemen zoals de Orchidee gedijen goed op dit type grasland en ook bij weidevogels is het geliefd. Het kruiden- en faunarijk grasland vormt vooral voor insecten een fijne habitat om te leven.” Daarnaast komt er een akker met strokenteelt, waarbij verschillende biologische gewassen in stroken naast elkaar komen te groeien. De strokenteelt zal ook een mooie educatieve functie gaan vervullen om bezoekers van Landgoed Luchtenburg over het belang van biologische voeding en biodiversiteit te vertellen.