Huidige droogte minder impact dan in 2018

Dat het droog is in Nederland weten we. Dat de planten daar last van hebben ook. Maar in welke mate en waar precies in Nederland is nu ook te zeggen middels satellietbeelden uit de Groenmonitor.nl, een project van Wageningen University & Research. Deze laten zien dat het grasland in Nederland op dit moment te kampen heeft met verschillende stadia van droogtestress. De regionale verschillen zijn groot. Echter, zo erg als in 2018 heeft de droogte nog niet toegeslagen.

Vanaf begin juli heeft het vrijwel niet meer geregend in Nederland. Dat dit gevolgen heeft voor het gras zien we dagelijks aan ons gazon en aan de weilanden die langzaam veranderen in bruingeleprairielandschappen. Of dit in geheel Nederland in even grote mate gebeurt, is echter lastiger te zien. Daarvoor moet je de groenheid van het gras kunnen bepalen. Dit kan tegenwoordig met satellietbeelden. Deze kunnen “vertaald” worden naar een groenindex die de hoeveelheid groene biomassa kwantificeert.

Op deze manier kunnen we de impact van droogte op grasland kwantificeren en vergelijken met de impact van eerdere jaren. Uit de analyse blijkt dat de droogte inmiddels serieuze schade aan het grasland heeft opgeleverd op de zandgebieden in Nederland (Oost-Overijssel, Gelderland, delen van Brabant en Limburg en de kustgebieden). Daarnaast heeft Zeeland het zwaar te verduren. Op de klei- en veengronden in Groningen. Friesland en Noord- en Zuid-Holland lijkt het met de droogtestress nog wel mee te vallen.

Droogteschade in 2018

Als we de groenindexkaarten van de verschillende jaren met elkaar vergelijken, staat 2022 op een tweede plek na 2018 wat betreft droogteschade aan grasland. De droogteschade in 2018 was duidelijk ernstiger en wijder verspreid dan in 2022. Nu is het nog wel groen in grote delen van West- en Noord-Nederland.

Er lijkt nog geen einde aan de droge zomer van 2022 te komen. De verwachting is dan ook dat de grasconditie verder verslechtert. De Groenmonitor.nl volgt de situatie op de voet en brengt die in kaart.