Droogte / Zomermonitor

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Het actuele beeld binnen Rijnland van 19 juli 2021 en de verwachte ontwikkeling qua weer en Rijnafvoer voor de komende periode laat zich als volgt kort samenvatten:

 • De hoge rivierafvoeren van Maas en Rijn hebben de afgelopen dagen geen problemen opgeleverd voor Rijnland en zullen de komende periode niet alsnog tot problemen leiden voor Rijnland.
 • Het vele rivierwater van Maas en Rijn kan gecontroleerd via het hoofdwatersysteem naar zee worden afgevoerd door Rijkswaterstaat.
 • De algehele situatie rond het waterbeheer van Rijnland is zeer gunstig.
 • De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is niet opgeschaald.
 • Na natte mei en juni maanden in het gebied van Rijnland is juli tot nu toe juist droger dan normaal.
 • Het neerslagtekort binnen Rijnland is nog steeds laag en varieert tussen een overschot van ca. 30 mm tot een tekort van ca. 70 mm.
  Oorzaak hiervan vormen de verschillen in neerslaghoeveelheden in mei en juni, waarbij in de westelijke helft van Rijnland veel meer neerslag viel dan in de oostelijke helft.
 • Landelijk is het neerslagtekort ook lager dan de mediaan.
 • De weersverwachting voor de komende periode geeft eerst droog weer met zonnige perioden. In het weekend volgen enkele (onweers-)buien, volgende week wisselvallig weer met grote kans op regen of buien.
 • De verwachting is dat het neerslagtekort over 15 dagen met 20 mm zal toenemen, om landelijk uit te komen op circa 61 mm.
  Regionale verschillen zijn mogelijk en e.e.a. is afhankelijk van de werkelijke neerslag de komende periode.
 • De Rijnafvoer is hoog en geleidelijk dalend om rond 29 juli te stabiliseren rond 2.500 m3/s.
 • Rijnland kan de komende periode tot 4 weken vooruit dankzij de hoge Rijnafvoer voldoende water van voldoende kwaliteit inlaten uit de Hollandsche IJssel via boezemgemaal Gouda.
 • Door bij Gouda in te laten en bij de andere boezemgemalen uit te malen kan effectief de interne verzilting uit de diepe kwelpolders worden bestreden waardoor ook het verziltingsbeeld in de boezem goed blijft.
 • Momenteel vinden er testen plaats aan de Nieuwe Zeesluis in IJmuiden, met kans op een hogere zoutindringing op het Noordzeekanaal.
 • Vanwege de ruime doorspoelmogelijkheden is er in Spaarndam weinig merkbaar van deze zoutindringing vanuit het Noordzeekanaal (zijkanaal C) naar de boezem via de Grote Sluis. Dit wordt periodiek gemonitord door Rijnland.

Algemene vragen over droogte aan Rijnland kunt u sturen naar KlantContactTeam@rijnland.net.

Gelet op het huidige weer- en waterbeeld verschijnt de volgende zomermonitor over 4 weken op 16 augustus 2021

Indien er eerder sprake is van een snel oplopend neerslagtekort en/of sterk dalende Rijnafvoer of andere bijzondere omstandigheden zal de volgende zomermonitor eerder verschijnen.