Drie mogelijkheden VIN-inslag (land)bouwvoertuigen

Van de ruim 748.000 aanvragen tot registratie van (land)bouwvoertuigen is inmiddels het grootste gedeelte afgehandeld. Op 1 januari 2022 stonden er nog 117.000 aanvragen in behandeling, dat zijn er nu nog ongeveer 25.000. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanvragen waarvoor aanvullende voertuiginformatie nodig is. Ook kan na beoordeling van de aanvraag blijken dat er een Voertuigidentificatienummer (ook wel VIN of chassisnummer genoemd) in het voertuig moet worden ingeslagen.

Een VIN-inslag kan alleen door de RDW. Zonder een VIN kan het voertuig niet worden geregistreerd.

Hoe werkt VIN-inslag?

Het begint met een brief van de RDW dat er een VIN moet worden ingeslagen in het (land)bouwvoertuig. Dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een identiteitsonderzoek via www.rdw.nl onder ‘Aanvraag identiteitsonderzoek en inslag VIN voor (land)bouwvoertuigen.

Vervolgens neemt de RDW telefonisch contact op met de aanvrager om onder meer de locatie af te stemmen. Voor een VIN-inslag zijn er drie mogelijkheden:

  • bij een RDW-keuringsstation;
  • bij de aanvrager aan huis;
  • op een centraal gelegen locatie op maximaal 20 à 25 km afstand van het woonadres van de aanvrager. Bijvoorbeeld bij een landbouwmechanisatiebedrijf.

Voor- en nadelen locaties

Het voordeel van een VIN-inslag aan huis is natuurlijk dat de aanvrager nergens heen hoeft te rijden met het voertuig. Wel worden er voorrijkosten berekend. Voor inslag aan huis maakt de RDW logische routes, zodat op één dag zoveel mogelijk adressen kunnen worden bezocht. Het betekent dat niet de oudste aanvraag het eerst aan de beurt is.

Is het geen probleem om met het voertuig te rijden, dan kan de aanvrager bij de aanvraag voor het identiteitsonderzoek en inslag VIN kiezen voor een RDW-keuringsstation of een centraal gelegen locatie op maximaal 20 à 25 km afstand. Deze laatste optie is alleen beschikbaar als er voldoende aanvragers in die regio zijn om een dag(gedeelte) te vullen.

Aanvrager wacht al een tijdje op de inslag van een VIN bij uw (land)bouwvoertuig?

Dat kan dus komen doordat het adres nog niet in een logische route ligt, of dat er nog niet voldoende aanvragers in de regio zijn. Daarnaast zijn de wachttijden ook langer door het hoge aanbod aan voertuigen. De langere wachttijd is geen reden tot zorg. Nog steeds verwacht de RDW alle aanvragen voor 1 juli 2022 te kunnen behandelen.

Na registratie

Zet de benodigde kentekenplaat goed vast aan de achterkant, jaarlijks worden namelijk duizenden platen gestolen.

Is de registratie afgerond en heeft de aanvrager het kentekenbewijs ontvangen? Dan moet hij niet vergeten om het voertuig te verzekeren op kenteken. Een bedrijfsverzekering voldoet niet meer. Zet ook de benodigde kentekenplaat goed vast aan de achterkant, jaarlijks worden namelijk duizenden platen gestolen.